Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2021

  15:47 05/10/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5714

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội