Thông báo số: 591 -TB/HVCTQG về việc mở lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí năm 2021

  09:15 18/10/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3788

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội