Tấm gương Bác, ngọc quý của mọi nhà: Lòng nhân ái và đức khoan dung

  16:33 21/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 316

  Tấm gương Bác, ngọc quý của mọi nhà: Lòng nhân ái và đức khoan dung

   

  - Tác giả: Hoàng Chí Bảo, Trần Thị Minh Tuyết;

  - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội;

  - Năm xuất bản: 2020;

  - Độ dài: 352 trang.

  Cuốn sách là tập hợp các chuyên luận nghiên cứu thể hiện sự vĩ đại và cao thượng, sự khiêm nhường và rất đỗi chân thành của Bác, trong trí tuệ, tâm hồn, tình cảm, trong tầm nhìn và hành động, trong tình yêu và niềm tin mà Bác hướng vào chúng ta, dành cho mỗi người dân Việt Nam. Thông qua cuốn sách, bạn đọc cũng sẽ cảm nhận đạo đức trong sạch, lối sống giản dị, bình dị, gần gũi thân thương của Bác - vĩ nhân của Dân tộc, của Thời đại, của Nhân dân Việt Nam và của Nhân loại trên trái đất này qua hai nội dung chính: (1) Một số vấn đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, (2) Đạo đức và văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)