Tính Hiện Đại Và Sự Chuyển Biến Văn Hóa Việt Nam Thời Kỳ Cận Đại

  16:35 21/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 906

  Tính Hiện Đại Và Sự Chuyển Biến Văn Hóa Việt Nam Thời Kỳ Cận Đại

   

  - Tác giả: GS.TS. Đỗ Quang Hưng (Chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Viết Nghĩa;

  - Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội;

  - Năm xuất bản: 2019;

  - Độ dài: 367 trang.

  Trên cơ sở khảo sát những lĩnh vực, loại hình văn hóa mới, sự tiếp biến văn hóa phương Tây trong một số loại hình văn hóa truyền thống dưới áp lực của văn minh phương Tây ở Việt Nam kể từ năm 1862, các tác giả trình bày những vấn đề lý thuyết và tổng luận về những điều kiện, sự chuyển biến của văn hóa dưới tác động của cuộc tiếp xúc và đụng độ văn hóa Đông Tây ở Việt Nam thời cận đại. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, công trình được chia làm hai phần với hai nội dung cơ bản: Tính hiện đại trong quan hệ với văn hóa Việt Nam cận đại và sự chuyển biến trong một số lĩnh vực văn hóa Việt Nam cận đại.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)