Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc

  16:39 21/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 350

  Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc

   

  - Tác giả: Nguyễn Văn Khánh;

  - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tri thức;

  - Năm xuất bản: 2020;

  - Độ dài: 480 trang.

  Dựa trên các tư liệu có chọn lọc, cuốn sách làm rõ quá trình hình thành và phát triển của tầng lớp trí thức, cơ cấu và đặc điểm của trí thức Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử: thời phong kiến, thời thuộc địa và từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay. Từ thực tiễn hoạt động của trí thức trong tiến trình lịch sử, tác giả nêu bật vị trí, vai trò của trí thức Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Không chỉ khẳng định vai trò và những cống hiến to lớn của trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cuốn sách còn đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng lực lượng trí thức cả về số lượng và chất lượng; nhằm phát huy tối đa sức mạnh và năng lực của trí thức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

  Công trình còn dành một phần để tập hợp giới thiệu khái lược diện mạo và những đóng góp xuất sắc của một số trí thức tiêu biểu trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục khoa học, nghệ thuật của Việt Nam từ quá khứ đến hiện đại.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)