Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông Á nửa cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX

  16:46 21/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 340

  Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông Á nửa cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX

   

  - Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng;

  - Nhà xuất bản: Nxb Khoa học Xã hội;

  - Năm xuất bản: 2020;

  - Độ dài: 383 trang.

  Cuốn sách là công trình được xuất bản trên cơ sở hiệu chỉnh và phát triển từ Luận án Tiến sĩ của nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Dũng với chủ đề chính bàn về vấn đề quyền lợi quốc gia trong tư tưởng của một số nhà cải cách Đông Á thời cận đại là Fukuzawa Yukichi (Nhật Bản), Mongkut (Siam - Thái Lan), Lý Hồng Chương (Trung Quốc) và Nguyễn Trường Tộ (Việt Nam). Ở cuốn sách này, tác giả Nguyễn Tiến Dũng đã tiếp cận vấn đề nghiên cứu dựa trên một hệ thống lý thuyết liên ngành lịch sử, chính trị và quan hệ quốc tế. Trên tinh thần đổi mới, khai phóng, tác giả đã trình bày vấn đề với một tư duy khoa học, lập luận logic, văn phong mạch lạc nhưng vẫn gần gũi, giản dị và chân thực.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)