Triết học pháp quyền

  10:22 26/03/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 568

  Triết học pháp quyền

  Tác giả: G.W.F. Hegel;

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội;

  Xuất bản năm 2020; 686 trang.

            “Triết Học Pháp Quyền” là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của Hegel, đây được xem là tuyên bố rõ ràng nhất, “nhất quán nhất, phong phú nhất và hoàn chỉnh nhất” của Hegel về triết học pháp quyền, triết học xã hội và triết học chính trị. Như chính tác giả nhận định: “Sự thôi thúc trực tiếp khiến tôi xuất bản công trình này là mong muốn cung cấp cho thính giả sự dẫn dắt đến các bài giảng về triết học pháp quyền mà tôi có trách nhiệm trình bày. Cuốn sách là sự phát triển rộng hơn và có hệ thống hơn về các khái niệm căn bản của phần triết học này, các khái niệm đã được đề cập đến trong Bách khoa thư các khoa học triết học, cũng do tôi xuất bản và cũng có công dụng như là giáo trình về các bài giảng của tôi”.

  Tác giả: Thư viện