Quốc gia và siêu quốc gia

  13:56 22/06/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 318

  Quốc gia và siêu quốc gia

   

  - Tác giả: Trần Cương;

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật;

  - Năm xuất bản: 2020;

  - Độ dài: 578 trang.

   

            Cuốn sách cung cấp cho người đọc những lý luận cơ bản về “nhất thể hóa”, trên cơ sở đó hiểu rõ hơn về mô hình cộng đồng châu Âu, những ưu điểm nổi trội cũng như những vấn đề bất đồng tiềm ẩn trong đó. Trên thực tế, những phân tích, giải thích, lý luận và đánh giá về Cộng đồng châu Âu trong cuốn sách đã được minh chứng phần nào, đặc biệt là khi Anh hoàn thành tiến trình Brexit, Mỹ quay trở về chính sách bảo hộ, khả năng Grexit một cách rõ ràng…

  Tác giả: Thư viện