Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

  08:25 04/11/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 118

  Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

  - Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Cao Bằng

  - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lý luận chính trị;

  - Năm xuất bản: 2021;

  - Độ dài: 703 trang.

            Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu, luận giải khoa học, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lớn lao và giá trị bất hủ của sự kiện Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và sau khi tìm được đường cứu nước theo con đường cách mạng vô sản, Người trở về Tổ quốc, lãnh đạo dân tộc Việt Nam thực hiện mục tiêu đọc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nêu bật những hoạt động và cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên hành trình thực hiện khát vọng cao cả này; nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc và những giá trị bất hủ trong di sản to lớn mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhân loại tiến bộ.

             Bạn đọc có thể tìm đọc tại Phòng đọc sách tự chọn, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tác giả: TTKH