Châu Á chuyển mình: xu hướng và sự phát triển của các động lực tăng trưởng kinh tế

  21:00 12/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 956

  Tác giả: P.Hoontrakul, C.Balding, R.Marwah;

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội;

  Xuất bản năm 2018; 431 trang.

   

            Cuốn sách được kết cấu thành 9 chương, trình bày các nội dung cơ bản như: Sự chuyển dịch cho một thế kỷ của châu Á: lựa chọn và thách thức; Động lực kinh tế và những áp lực chính trị đang dần hình thành ở châu Á; Đời sống sau chính sách nới lỏng định lượng; Con đường nhanh nhất đến khu vực hóa và toàn cầu hóa; Khai thác sức mạnh của truyền thông xã hội và công nghệ di động tại châu Á; Sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ - Các tác động; Sự trỗi dậy của ASEAN 2.0 – Cộng đồng kinh tế ASEAN và sự liên kết khu vực; Đổi mới năng lượng của châu Á sau cuộc cách mạng khí đá phiến; Thiên tai và các chuỗi cung ứng dễ bị phá vỡ: trận động đất ở miền Đông Nhật Bản và lũ lụt ở Thái Lan năm 2011…tất cả đều nhằm làm sáng tỏ về sự chuyển dịch cho một “thế kỷ của châu Á”.

  Tác giả: TTKH