Thông báo về việc triển lãm "Học viện Chính trị quốc gia - 70 năm xây dựng và phát triển"

  16:24 19/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1301

  Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-HVCTQG ngày 16/10/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm "Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - 70 năm xây dựng và phát triển". Triển lãm sẽ diễn ra  từ nay đến hết 30-9-2019 tại Viện Thông tin khoa học, Tầng 1 (nhà A18).

  Trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên các hệ lớp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường bộ, ngành và đại biểu quan tâm đến tham quan Triển lãm.

   

  Tác giả: TTKH

  File đính kèm