Thông báo về việc khai thác thông tin Thư viện điện tử, Thư viện số trên Cổng thông tin điện tử Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  20:57 24/04/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1334

  Thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Học viện giao, Viện Thông tin khoa học đã  triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện điện tử và Thư viện số. Qua thời gian thử nghiệm, thư viện điện tử, thư viện số đã hoạt động ổn định và được cập nhật dữ liệu thường xuyên, đảm bảo cho bạn đọc sử dụng theo cả phương thức truyền thống và hiện đại.

  Trân trọng giới thiệu Thông báo của Giám đốc Học viện về việc khai thác thông tin Thư viện điện tử, Thư viện số trên Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên của Học viện biết và sử dụng.

  Tác giả: TTKH

  File đính kèm