Thông báo mời dự thông tin chuyên đề

  14:27 01/10/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1055

  Thông báo mời tham dự thông tin chuyên đề

  Nội dung: Quản lý hiệu quả trong khu vực công ở Việt Nam.

  Báo cáo viên: PGS, TS Hoàng Văn Hải, Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Thời gian: 8h30' ngày 05-10-2020 (thứ Hai)

  Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà A18 - Viện Thông tin khoa học.

  Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

  Tác giả: Viện TTKH

  File đính kèm