Thông báo triển lãm "Đảng cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam"

  14:10 14/10/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2463

  Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-HVCTQG ngày 21/8/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Viện Thông tin khoa học tổ chức Triển lãm: "Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam". Triển lãm sẽ diễn ra  từ ngày 15/10/2020 đến ngày 21/11/2020 tại Tầng 1, nhà A18, Viện Thông tin khoa học.

  Trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên các hệ lớp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường bộ, ngành và đại biểu quan tâm đến tham quan Triển lãm.

  Tác giả: Phòng TTTLTV

  File đính kèm