Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

  15:24 08/10/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 468

  Thông báo số 584-TB/HVCTQG, ngày 6-10-2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 (chi tiết xem file đính kèm dưới đây).

  Tác giả: TTKH

  File đính kèm