Công văn số 1138-CV/HVCTQG Về việc tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

  09:18 11/10/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 247

  Viện Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu Công văn số 1138-CV/HVCTQG, ngày 5-10-2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi".

   

  - Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 01-10-2021

  - Đối tượng tham gia: Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi

  - Hình thức thi: Theo quy định trong Thể lệ Cuộc thi. 

  Để biết thông tin chi tiết, xem trong file đính kèm.

  Tác giả: TTKH