Đại hội Chi bộ Phòng Thông tin, tư liệu, thư viện, nhiệm kỳ 2020-2022

  20:39 24/04/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 694

  Sáng 24/4/2020, Chi bộ Phòng Thông tin, tư liệu, thư viện thuộc Đảng bộ Viện Thông tin khoa học, trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

  https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemId=30221&CateID=0

  Tác giả: Cổng TTĐT Học viện CTQG Hồ Chí Minh