Đại hội Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, nhiệm kỳ 2020-2022

  06:59 14/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 652

  Chiều 28/4/2020, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thuộc Đảng bộ Viện Thông tin khoa học, trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

  https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=30231

  Tác giả: Cổng TTĐT Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh