Đảng bộ Viện Thông tin khoa học tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

  17:45 26/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 892

  Sáng ngày 22/5/2020, Đảng bộ Viện Thông tin khoa học tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có toàn thể đảng viên Đảng bộ Viện Thông tin khoa học.

  https://hcma.vn/tintuc/pages/cong-tac-dang.aspx?CateID=0&ItemID=30321

  Tác giả: Cổng TTĐT Học viện