Album Lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

14:32 14/09/2023

c45690d0-1169-4dbf-b94e-226a622aba40