Sign In

Hội thảo khoa học "Tăng cường sự tham gia cấp ủy các cấp của cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng”

  20:56 07/06/2024
Sáng 7-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Tăng cường sự tham gia cấp ủy các cấp của cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh, Bình Dương là tỉnh có nhiều điểm sáng trong công tác cán bộ nữ khu vực Đông Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung. 

Trong những năm qua, thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác cán bộ nữ, tỉnh Bình Dương đã triển khai có hiệu quả công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (gọi tắt là Nghị quyết số 11-NQ/TW) và Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 21-CT/TW). Phụ nữ không chỉ tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị. 

GS,TS Lê Văn Lợi phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo GS,TS Lê Văn Lợi, hiện tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và HĐND các cấp còn thấp so với yêu cầu của Nghị quyết số 11-NQ/TW. Bên cạnh đó, việc triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW ở một số nơi còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu. 

Cùng với đó, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về bình đẳng giới, về vai trò, năng lực của phụ nữ còn hạn chế; ở một số nơi, việc bố trí, sắp xếp công tác cho cán bộ nữ đôi khi chưa hợp lý nên chưa phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ nữ, chưa tạo điều kiện để cán bộ nữ vươn lên... Những hạn chế đó đã ảnh hưởng đến sự đóng góp của cán bộ nữ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng.

Tỉnh Bình Dương hiện có 19.734 nữ/28.481 cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan Nhà nước; số lượng nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là 502 nữ/1.645 cán bộ, đạt tỷ lệ 30,52%; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là nữ có 2 nữ/15 đồng chí, đạt tỷ lệ 13,33%; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có 880 đại biểu, đạt tỷ lệ 32%; Đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bình Dương có 2 nữ; có 54/101 Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, đạt tỷ lệ 53,46%.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao phát biểu tại hội thảo

Trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Đến nay, tỉnh có 8.808 cán bộ, công chức, viên chức nữ cấp huyện trở lên có trình độ đại học; 10.296 cán bộ nữ có trình độ thạc sĩ và 818 cán bộ nữ có trình độ tiến sĩ, 1.689 cán bộ nữ có trình độ cao cấp lý luận chính trị và 7.398 cán bộ nữ có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Thông qua Hội thảo khoa học “Giải pháp tăng cường cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp ở tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng” sẽ góp phần đề xuất những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa tầm quan trọng của việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong cấp ủy Đảng để bảo đảm tính đại diện và bình đẳng giới trong hệ thống chính trị, đóng góp của cán bộ nữ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, tọa đàm xung quanh 2 nội dung: "Giải pháp tăng cường cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp ở tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng" và "Nâng cao sự tham gia của cán bộ nữ vào cấp ủy các cấp: Thực trạng và những bài học kinh nghiệm". 

Đại biểu dự hội thảo

Những vấn đề trọng tâm, như: Vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo và quản lý; Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phụ nữ trong thời kỳ đổi mới; kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị; nâng cao năng lực của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia hiện nay... Việc đánh giá khách quan những kết quả công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp ở tỉnh Bình Dương đã đạt được, những hạn chế, khó khăn đặt ra, từ đó xác định giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ  đối với tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung cũng là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia, nhà khoa học tập trung trao đổi, luận bàn tại hội thảo

BBT tổng hợp

Alternate Text

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa”

  14:56 14/06/2024

Ngày 14/6, Ban Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.20/21-25 chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Viện Kinh tế Chính trị học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa”.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển

  14:15 14/06/2024

Sáng ngày 14/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển đối với TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi Lễ.

Toạ đàm khoa học “Phát huy vai trò của Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

  08:40 14/06/2024

Hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), chiều ngày 13/6/2024, Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức toạ đàm khoa học “Phát huy vai trò của Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2024

  08:33 14/06/2024

Nhằm hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX – năm 2024, chiều ngày 14/06/2024, Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các Học viện khu vực I, II, III, IV và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

  20:48 13/06/2024

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

Nghiên cứu sinh KHAM KIENG CHONG HOUA THOR tóm tắt những kết luận mới của luận án

  15:28 11/06/2024

Nội dung đính kèm

Hội thảo khoa học “70 năm Hội nghị Giơnevơ (1954-2024) -Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”

  14:36 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm Hội nghị Giơnevơ (1954-2024) - Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”. TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng và PGS,TS Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng chủ trì hội thảo.

Phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

  10:06 11/06/2024

Ngày 10-6 tại Đà Nẵng, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Thực hiện bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”; phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030

  16:02 10/06/2024

Sáng 10-6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 (lớp thứ 2).

Hội thảo khoa học "Tăng cường sự tham gia cấp ủy các cấp của cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng”

  20:56 07/06/2024

Sáng 7-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Tăng cường sự tham gia cấp ủy các cấp của cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học “Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh”

  10:22 07/06/2024

Chiều 6-6, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh”. Chủ trì hội thảo có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13