Sign In

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Giao thông Vận tải

  19:38 04/07/2024
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị ngành giao thông vận tải nỗ lực để đạt được thành tích cao hơn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia hiện đại, đồng bộ.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 4/7, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã trình bày báo cáo về kết quả phát triển lĩnh vực giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhấn mạnh việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển giao thông vận tải đã được đề ra trong văn kiện Đại hội XIII; đồng thời đề xuất mục tiêu và những định hướng giải pháp lớn về phát triển lĩnh vực giao thông vận tải trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải là một trong những nội dung quan trọng của ba đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định "giao thông đi trước một bước" là chiến lược phát triển đúng đắn của Đảng và Nhà nước; có tác động hết sức tích cực đối với phát triển kinh tế-xã hội trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, miền núi, hải đảo; góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy mọi lĩnh vực của nền kinh tế phát triển; tăng cường hội nhập quốc tế và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Điều này đã được thể hiện rõ ràng, sinh động và sâu sắc qua thực tiễn phát triển phong phú của các địa phương và qua 40 năm đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Đồng chí đánh giá cao những thành tựu to lớn của ngành giao thông vận tải qua gần 40 năm đổi mới, trong đó có những kết quả nổi bật, nhất là trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đã đạt được qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Giao thông Vận tải lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt bậc, nhiều sáng kiến đột phá, cách làm năng động, tinh thần vượt khó của toàn ngành giao thông vận tải.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Những kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay càng có ý nghĩa khi đạt được trong bối cảnh tình hình rất khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, môi trường quốc tế phức tạp do xung đột vũ trang, tăng trưởng kinh tế suy giảm và thiên tai, thời tiết khắc nghiệt.

Đồng chí cũng đề nghị toàn ngành giao thông vận tải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, nhất là tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến các vấn đề như: huy động nguồn lực của Trung ương, địa phương và nguồn lực ngoài ngân sách, giải phóng mặt bằng, vật liệu cho làm đường cao tốc, phát triển thị trường vận tải, nhất là các loại hình vận tải mới và giải quyết vấn đề giao thông ở các đô thị lớn…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh cần phát huy vai trò của người đứng đầu; chủ động, tích cực tháo gỡ những khó khăn; quan tâm phát huy vai trò và sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân, doanh nghiệp thông qua các hình thức vận động có hiệu quả; tổ chức thực hiện tốt quy hoạch để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; chú trọng những hướng mới trong đột phá về hạ tầng giao thông gắn với các xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, các hình thức giao thông xanh, giao thông thông minh, gắn các hành lang giao thông với các hành lang kinh tế, hành lang năng lượng, tuyến liên kết vùng...

Đồng chí cũng đề nghị toàn ngành giao thông vận tải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đạt được những thành tích cao hơn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia hiện đại, đồng bộ, tương xứng với nước thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của ngành giao thông vận tải để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

Theo TTXVN

Alternate Text

Sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ, biến đau thương, mất mát thành hành động

  15:20 24/07/2024

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Lúc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ để tiếp tục sự nghiệp to lớn thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước,... vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là nhấn mạnh của GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  13:11 25/07/2024

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  06:00 25/07/2024

Các đoàn của bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất

  21:51 24/07/2024

Chiều 24/7, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, trao quà tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  18:12 24/07/2024

Sáng 24/7, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

  07:51 22/07/2024

Chiều ngày 19/7/2024, Đoàn Công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng, về thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thành phố.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”

  14:10 25/06/2024

Sáng 25/6/2024, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”. PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

  16:14 24/06/2024

Sáng ngày 24/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”

  16:00 18/06/2024

Sáng ngày 18/6/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”. GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; Cố vấn của Sáng kiến Việt Nam – mạng lưới toàn cầu về nghiên cứu chính sách công và bồi dưỡng lãnh đạo cho Việt Nam là diễn giả trao đổi tại Toạ đàm.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13