Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 3-2024, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025

  15:15 27/03/2024
Ngày 26-3-2024, Ban Thường vụ Đảng ủy họp thường kỳ tháng 3-2024 và Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.  

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
hn-dsc7411_1.jpg&w=1200&mode=none
Đại biểu dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 3-2024

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng: (1) Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện giữa hai kỳ họp; (2) Dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; (3) Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030; (4) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về tăng cường nghiên cứu khoa học, tham mưu tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước; (5) Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Tổ chức đại hội và các nội dung khác theo thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo, điều hành Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến sâu sắc vào các nội dung chương trình Hội nghị. 

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu, đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề, các nội dung tại Hội nghị của các đồng chí tham dự. Hội nghị đã thống nhất các nội dung quan trọng và giao Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý để hoàn thiện các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm các mục tiêu đề ra.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
hn-dsc7479_2.jpg&w=1200&mode=none
Đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện nhấn mạnh, trong quý I năm 2024, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, các nhiệm vụ đã được triển khai thông suốt, bảo đảm đúng tiến độ; trong lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát nghị quyết và chương trình công tác đã đề ra; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, được cụ thể thành các chương trình, kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp trên cơ sở bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong thời gian tới, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập trung hoàn thành kế hoạch năm học 2023-2024 trọng tâm là: công tác thi tốt nghiệp các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; công tác tuyển sinh năm học mới; triển khai bảo đảm tiến độ, có chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất các đề tài nhánh thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia đặc biệt giai đoạn 2021-2025 (KX.02/21-25); triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở và chức danh Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư, Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; hoàn thiện vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở để thực hiện cải cách tiền lương từ tháng 07/2024; tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện (1949-2024); tập trung hoàn thành cuốn 75 lịch sử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2024). Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; triển khai chất lượng các công trình đang xây dựng tại Trung tâm Học viện và Học viện Chính trị khu vực I; chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật…  

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
hn-dsc7467_3.jpg&w=1200&mode=none
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025


Tin: VPĐU; ảnh: Mạnh Thắng

be155986-b168-4ef1-a142-38cda14dec87

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

nguyen-xuan-thang-1462024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A.jpg&w=1200&mode=none

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

DS AR1.jpg&w=1200&mode=none

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

DS HUN3.jpg&w=1200&mode=none

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

tiep1.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13