Sign In

Học viên Lớp cao cấp lý luận chính trị K74.A10 nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bắc Kạn

  15:33 09/04/2024
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế, từ ngày 1- 6/4/2024, học viên Lớp cao cấp Lý luận chính trị K74.A10 do PGS,TS Tào Thị Quyên, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật làm Trưởng đoàn tổ chức nghiên cứu thực tế tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tìm hiểu về: phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự buổi làm việc giữa Huyện ủy Ba Bể và Đoàn nghiên cứu thực tế có đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Bể cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trong hệ thống chính trị tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Đoàn nghiên cứu được nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, việc Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của huyện Ba Bể thời gian qua.

left center right del
 

Đoàn nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của địa phương

 

Ba Bể là huyện miền núi của tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm thành phố Bắc Kạn khoảng 60km, có tổng diện tích tự nhiên là 64.408,5 ha, tổng dân số hơn 54.000 người với 6 dân tộc chính là: Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông, Hoa và một số ít các dân tộc khác. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 45 chi, đảng bộ trực thuộc, 269 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tính đến ngày 30-3-2024, toàn huyện có 4.911 đảng viên. Huyện có 15 đơn vị hành chính, gồm 14 xã và 1 thị trấn với 179 thôn, tiểu khu.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thời gian qua, huyện Ba Bể đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương về nội dung này; đồng thời triển khai các công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, công tác cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, kế hoạch của Trung ương đối với địa phương. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, huyện Ba Bể đã đạt được những kết quả quan trọng trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị của huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về thực hiện rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan đơn vị địa phương để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, huyện Ba Bể đã tiến hành rà soát, sắp xếp tinh gọn đầu mối, giải thể một số phòng, ban, hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế. 

Đối với tổ chức đảng, Huyện đã rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở sửa đổi quy định, quy chế làm việc của cấp ủy trên cơ sở quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và huyện; ban hành các quy định về cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình lựa chọn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy các cấp theo quy định của Trung ương; thực hiện mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cấp huyện theo Đề án số 12 DA/TU của Tỉnh ủy từ ngày 1-1-2019.

Đối với hệ thống tổ chức của nhà nước, huyện Ba Bể đã thực hiện sắp xếp các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND theo hướng tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị (từ 13 đơn vị giảm còn 11 đơn vị cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, từ 53 đơn vị giảm còn 46 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện); sắp xếp các cơ quan trực thuộc HĐND huyện phù hợp với thực tiễn địa phương. 

Đối với chính quyền địa phương, huyện Ba Bể đã thực hiện sắp xếp, thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương; thực hiện sắp xếp 2 đơn vị hành chính là xã Cao Trĩ và xã Thượng Giáo thành một đơn vị hành chính mới là xã Thượng Giáo hiện nay. (toàn huyện còn 15 xã, thị trấn); sắp xếp, sáp nhập các thôn chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - văn hóa - xã hội và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; tiến hành sắp xếp từ 206 thôn, tiểu khu giảm xuống còn 179 thôn, tiểu khu.

Việc triển khai kịp thời Nghị quyết số 18-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn của các cấp đã tạo được sự thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Sau khi sắp xếp, các xã, thị trấn đã kịp thời kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở bảo đảm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý địa phương. Việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tiểu khu chưa đạt chuẩn đã làm tinh gọn, hợp lý bộ máy tổ chức, giảm số lượng cán bộ không chuyên trách cấp thôn, tiểu khu, từ đó giảm chi phụ cấp, tiết kiệm được nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng vị trí việc làm và xác định cơ cấu công chức, viên chức của huyện.

left center right del
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại địa phương

Tại buổi làm việc, Đoàn nghiên cứu thực tế và các đại biểu tham dự đã thảo luận làm rõ những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đặc biệt là trong quá trình triển khai phân cấp, phân quyền giữa cấp Trung ương và địa phương cũng như việc áp dụng mô hình nhất thể hóa các chức danh bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân; đánh giá hiệu quả việc thực hiện sáp nhập và nhất thể hóa chức danh đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác huy động nguồn lực, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong hoạch định và thực thi các chính sách triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ các khó khăn, khắc phục các hạn chế, góp phần thực hiện hiệu quả hơn việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW bảo đảm bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Buổi làm việc, nghiên cứu thực tế đã cung cấp những thông tin, kiến thức quan trọng về Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, qua đó giúp học viên Lớp cao cấp Lý luận chính trị K74.A10 được cập nhật, bổ sung các kiến thức thực tiễn trong việc thực hiện Nghị quyết cũng như việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại địa phương.

Trong chương trình thực tế tại địa phương, Đoàn đã tổ chức chương trình thiện nguyện, tặng 100 suất quà (trị giá 30 triệu đồng) và 01 ti vi cho các em học sinh Trường Tiểu học Khang Ninh, điểm trường Nà Cọ (thôn Nà Cọ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).

left center right del
Học viên Lớp cao cấp lý luận chính trị K74.A10 thăm, tặng quà các em học sinh Trường Tiểu học Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

 

Quản trị cao cấp Nguyễn Thị Lan, Lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.A10

Alternate Text

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13