Sign In

Tọa đàm khoa học về công tác cán bộ và phát triển văn hóa con người Việt Nam thời kỳ đổi mới tại tỉnh Quảng Ninh

  20:58 09/05/2024
Ngày 7/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học thực tiễn, kinh nghiệm nghiên cứu, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và phát triển văn hóa con người Việt Nam thời kỳ đổi mới tại tỉnh Quảng Ninh.

Tọa đàm được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt 2021-2025 “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045)”. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì Tọa đàm.

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Đảng ta xác định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam cho hoạt động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong 40 năm đổi mới, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi to lớn.

Trong những thành tích chung của đất nước, Quảng Ninh là một trong những điểm sáng, hình mẫu về phát triển. Đây là cơ sở để Học viện lựa chọn tỉnh Quảng Ninh tổ chức tọa đàm khoa học. Qua đó, mong muốn nhận được chia sẻ của tỉnh Quảng Ninh về những thành quả, kinh nghiệm và bài học trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, nhất là những sáng tạo và thành công trong nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương nói chung và trong 2 lĩnh vực: Công tác cán bộ và xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh trong vận dụng và cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ; những kết quả vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Trung ương trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ tại tỉnh; quá trình phát triển nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hoá - xã hội của địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp thực hiện các chủ trương của Đảng, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá con người Quảng Ninh; những kết quả vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển con người thời kỳ đổi mới giai đoạn 1986 tới nay.

Từ kết quả đạt được của tỉnh trong nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng văn hoá con người Việt Nam, văn hoá con người Quảng Ninh thời kỳ đổi mới, các đại biểu đã đi sâu làm rõ những bài học kinh nghiệm; những vấn đề đặt ra; dự báo các yếu tố tác động; một số giải pháp và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng văn hoá con người Việt Nam, văn hoá con người Quảng Ninh thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian qua, bằng việc quan tâm đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được một số kết quả trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Đồng chí cũng làm rõ thêm những vấn đề các đại biểu quan tâm liên quan đến công tác đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; tuyển chọn, sử dụng nhân tài; rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường phân cấp gắn với người đứng đầu; xây dựng đội ngũ “6 dám”; tiêu chí Nhân dân hạnh phúc…

Đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Đây sẽ là những tư liệu quý để Đoàn công tác chắt lọc, hoàn thiện báo cáo đề xuất với Trung ương nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung, phát triển đường lối, quan điểm của Đảng tại Đại hội XIII và các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời gian tới.

BBT dẫn tin từ báo Quảng Ninh

Alternate Text

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13