Sign In

Toạ đàm khoa học “Tuổi trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xung kích, tình nguyện thi đua xây dựng “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”

  21:42 27/05/2024
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2024), đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hoá công sở” trọng tâm xây dựng “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”, chiều ngày 27/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức toạ đàm khoa học “Tuổi trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xung kích, tình nguyện thi đua xây dựng “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực””.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Toạ đàm.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm

Cùng chủ trì Toạ đàm có TS Đỗ Tất Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; TS Ngô Thị Hải Anh, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ; TS Lương Huyền Thanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển; ThS Đào Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự Toạ đàm có đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo, cán bộ, viên chức Ban Thi đua – Khen thưởng, Vụ Tổ chức – Cán bộ; cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng; các đồng chí bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng toàn thể đoàn viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I và các đoàn viên tiêu biểu là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đoàn chủ trì Tọa đàm

Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 75 năm truyền thống Học viện

Thay mặt Đoàn chủ trì phát biểu đề dẫn Toạ đàm, TS Lương Huyền Thanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển cho biết, ý thức sâu sắc về tinh thần thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phát động, tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, gắn với chức năng, nhiệm vụ của một trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý cho Học viện: Huân chương Sao vàng (năm 1996), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1989 và năm 2014), danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2004)...

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Học viện, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Học viện đã đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua hướng đến thực hiện mục tiêu phát triển Học viện giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn năm 2045 trở thành trung tâm hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị hiện đại, mang đậm bản sắc Trường Đảng Trung ương, có uy tín hàng đầu ở châu Á cũng như trên thế giới. Học viện đã phát động nhiều phong trào thi đua mang dấu ấn đậm nét, có hiệu quả cao, lan tỏa sâu rộng, trong đó có phong trào thi đua xây dựng mô hình “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ Trường Đảng mẫu mực” với những nội dung xây dựng tập thể “Uy tín, văn minh, hiện đại, hiệu quả”, cá nhân “Kỷ cương, trách nhiệm, gương mẫu, chuyên nghiệp”, v.v..

Đại biểu tham luận

TS Lương Huyền Thanh cho biết, cùng với sự phát triển của Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện không ngừng phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động, các phong trào của Học viện.  Với hơn 9 nghìn đoàn viên sinh hoạt tại 10 tổ chức cơ sở đoàn trên khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là tổ chức đoàn đặc thù, mang đặc điểm riêng có của tổ chức đoàn thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia mang tên Bác.

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Học viện liên tục phát động các phong trào thi đua như: “Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Sáng tạo trẻ” bám sát chức năng, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Học viện. Những phong trào này không chỉ thúc đẩy tinh thần cạnh tranh lành mạnh mà còn tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc được phát hiện và tôn vinh. Qua đó, Đoàn Thanh niên Học viện đã tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu và noi gương các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Với ý nghĩa đó, các đại biểu tham dự Toạ đàm tập trung thảo luận các nội dung chính sau: i) Đánh giá tác động của phong trào thi đua đặc biệt “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2024) đối với đoàn viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ii) Tình hình thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong đội ngũ Đoàn Thanh niên Học viện giai đoạn 2019-2024; iii) Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các nội dung, tiêu chí của mô hình “Tập thể kiểu mẫu” và “cán bộ Trường Đảng mẫu mực”; iv) Bài học kinh nghiệm, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở”; v) Kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2024) đối với Đoàn Thanh niên Học viện.

Các đại biểu cùng nhìn nhận lại quá trình triển khai thực hiện và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Giám đốc Học viện phát động, đó là “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” trong hệ thống Đoàn Thanh niên Học viện; đồng thời đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong đội ngũ Đoàn Thanh niên Học viện giai đoạn 2019-2024.

Nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và đoàn viên, thanh niên dự Toạ đàm cũng đã bàn thảo sôi nổi về quá trình triển khai, xây dựng mô hình "Tập thể kiểu mẫu" và "Cán bộ trường Đảng mẫu mực" với những tiêu chí cụ thể và việc vận dụng, triển khai các tiêu chí đó trong thực tiễn. Từ thực tiễn thực hiện phong trào, mỗi đoàn viên và tổ chức đoàn đã rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng được những nhân tố, trường hợp điển hình để lan tỏa, nhân rộng, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, bất cập; đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với các hoạt động, các chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham luận

Tuổi trẻ thi đua xây dựng Tập thể kiểu mẫu” Cán bộ trường Đảng mẫu mực

Phát biểu tổng kết và kết luận Toạ đàm, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương và đánh giá cao sáng kiến của Đoàn Thanh niên Học viện trong việc đề xuất ý tưởng, phối hợp với các đơn vị chức năng, các Học viện trực thuộc, các Viện chuyên ngành tổ chức thành công buổi Tọa đàm có ý nghĩa này.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm khẳng định, đây là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lớn, có tính lan tỏa, hướng đến kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện mang tên Bác. Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Toạ đàm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, kỳ vọng của các đại biểu về tuổi trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc xung kích, tình nguyện thi đua xây dựng “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”. 

Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, từ nay đến Lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không còn dài. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tuổi trẻ, đồng chí Hoàng Phúc Lâm yêu cầu trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đoàn viên cần thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ trọng tâm sau: i) Tiếp tục hưởng ứng và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện, thi đua thực hiện văn hóa công sở, thi đua xây dựng "Tập thể kiểu mẫu" và "Cán bộ trường Đảng mẫu mực"; ii) Các tổ chức đoàn cần xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Các phong trào phải thiết thực, có ý nghĩa, tạo được sức hấp dẫn và sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên; iii) Đoàn Thanh niên Học viện cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa, có những sáng kiến thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển Học viện; iv) Trong tổ chức, triển khai các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn Thanh niên Học viện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, các viện chuyên ngành để tạo sự thống nhất trong chủ trương, hành động.

Với truyền thống vẻ vang 75 năm trường Đảng mang tên Bác, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm tin tưởng, mỗi đoàn viên, thanh niên Học viện sẽ không ngừng thi đua làm nhiều việc tốt, xứng đáng là thế hệ kế cận, tiếp nối hành trình mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, nhất là những lời căn dặn, kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình Toạ đàm, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức thi tìm hiểu về nội dung, các tiêu chí của “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”. Kết quả chung cuộc, có 05 đoàn viên có câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất đã được vinh danh tại Toạ đàm.

---

Việc xây dựng mô hình "Tập thể kiểu mẫu" và "Cán bộ trường Đảng mẫu mực" là một sáng kiến của Học viện hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đây vừa là tiêu chí, mô hình tiêu biểu, vừa là danh hiệu thi đua nhằm tôn vinh, ghi nhận và lan tỏa những cá nhân, đơn vị điển hình, mẫu mực trong thực thi nhiệm vụ chính trị, trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, toàn diện, có nhiều thành tích nổi bật và có những cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp của Đảng và nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Phiên thảo luận bàn tròn

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm và đồng chí Bùi Hoàng Tùng tặng quà chúc mừng 05 đoàn viên có câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất được vinh danh tại Toạ đàm.

Đại biểu và cán bộ, Đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm

 

MT, MH

Alternate Text

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13