Hội thảo khoa học "Tăng cường sự tham gia cấp ủy các cấp của cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng”

  20:56 07/06/2024
Sáng 7-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Tăng cường sự tham gia cấp ủy các cấp của cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì hội thảo.

toa mot 7-6.jpeg&w=1000&mode=none

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh, Bình Dương là tỉnh có nhiều điểm sáng trong công tác cán bộ nữ khu vực Đông Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung. 

Trong những năm qua, thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác cán bộ nữ, tỉnh Bình Dương đã triển khai có hiệu quả công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (gọi tắt là Nghị quyết số 11-NQ/TW) và Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 21-CT/TW). Phụ nữ không chỉ tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị. 

toa hai 7-6.jpeg&w=1000&mode=none

GS,TS Lê Văn Lợi phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo GS,TS Lê Văn Lợi, hiện tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và HĐND các cấp còn thấp so với yêu cầu của Nghị quyết số 11-NQ/TW. Bên cạnh đó, việc triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW ở một số nơi còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu. 

Cùng với đó, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về bình đẳng giới, về vai trò, năng lực của phụ nữ còn hạn chế; ở một số nơi, việc bố trí, sắp xếp công tác cho cán bộ nữ đôi khi chưa hợp lý nên chưa phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ nữ, chưa tạo điều kiện để cán bộ nữ vươn lên... Những hạn chế đó đã ảnh hưởng đến sự đóng góp của cán bộ nữ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng.

Tỉnh Bình Dương hiện có 19.734 nữ/28.481 cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan Nhà nước; số lượng nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là 502 nữ/1.645 cán bộ, đạt tỷ lệ 30,52%; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là nữ có 2 nữ/15 đồng chí, đạt tỷ lệ 13,33%; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có 880 đại biểu, đạt tỷ lệ 32%; Đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bình Dương có 2 nữ; có 54/101 Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, đạt tỷ lệ 53,46%.

toa ba 7-6.jpeg&w=1000&mode=none

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao phát biểu tại hội thảo

Trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Đến nay, tỉnh có 8.808 cán bộ, công chức, viên chức nữ cấp huyện trở lên có trình độ đại học; 10.296 cán bộ nữ có trình độ thạc sĩ và 818 cán bộ nữ có trình độ tiến sĩ, 1.689 cán bộ nữ có trình độ cao cấp lý luận chính trị và 7.398 cán bộ nữ có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Thông qua Hội thảo khoa học “Giải pháp tăng cường cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp ở tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng” sẽ góp phần đề xuất những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa tầm quan trọng của việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong cấp ủy Đảng để bảo đảm tính đại diện và bình đẳng giới trong hệ thống chính trị, đóng góp của cán bộ nữ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, tọa đàm xung quanh 2 nội dung: "Giải pháp tăng cường cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp ở tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng" và "Nâng cao sự tham gia của cán bộ nữ vào cấp ủy các cấp: Thực trạng và những bài học kinh nghiệm". 

toa sau 7-6.jpeg&w=1200&mode=none

Đại biểu dự hội thảo

Những vấn đề trọng tâm, như: Vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo và quản lý; Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phụ nữ trong thời kỳ đổi mới; kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị; nâng cao năng lực của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia hiện nay... Việc đánh giá khách quan những kết quả công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp ở tỉnh Bình Dương đã đạt được, những hạn chế, khó khăn đặt ra, từ đó xác định giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ  đối với tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung cũng là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia, nhà khoa học tập trung trao đổi, luận bàn tại hội thảo

BBT tổng hợp

06a7058c-e655-4b28-ab49-e751a76ccad8

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

nguyen-xuan-thang-1462024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A.jpg&w=1200&mode=none

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

DS AR1.jpg&w=1200&mode=none

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

DS HUN3.jpg&w=1200&mode=none

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

tiep1.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13