Sign In

Toạ đàm khoa học “Phát huy vai trò của Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

  08:40 14/06/2024
Hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), chiều ngày 13/6/2024, Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức toạ đàm khoa học “Phát huy vai trò của Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Phó Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phó Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Toạ đàm.

PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Phó Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn Toạ đàm

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Toạ đàm, PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Phó Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, hệ thống báo chí, xuất bản của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có nhiều bước phát triển, đã hình thành nhận thức mới về vị trí, vai trò của công tác báo chí và đề cao tính thống nhất trong lãnh đạo, quản lý báo chí trong toàn Học viện; đội ngũ cán bộ báo chí được tăng cường; nguồn lực cho báo chí được bổ sung; Liên chi Hội Nhà báo đã được thành lập và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, Toạ đàm khoa học “Phát huy vai trò của Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” được tổ chức nhằm khẳng định và làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Học viện trong các mặt công tác, đồng thời là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, các đồng chí hội viên chia sẻ những ý kiến trao đổi về những vấn đề lý luận và thực tiễn, thông qua Tọa đàm thống nhất những đánh giá khách quan về vị trí, vai trò và biện pháp phát huy vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Học viện; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò mỗi hội viên, đóng góp xây dựng Liên Chi hội Nhà báo Học viện ngày càng phát triển vững mạnh.

Quang cảnh tọa đàm

Là bộ phận thành viên của hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp thuộc Học viện, Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện có 13 Chi hội trực thuộc trong đó có 18 tạp chí và 1 đơn vị nghiên cứu – giảng dạy là Viện Báo chí – Truyền thông (thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền), với tổng số lượng Hội viên lên tới hơn 200 người. Từ khi thành lập Liên chi Hội đến nay (2021), được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Liên chi hội đã đạt được nhiều thành tựu. Các Chi hội đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, phát động, như tham gia các hội thảo, hội nghị, hội diễn văn nghệ, giải thể thao, các hoạt động về nguồn, cử cán bộ dự học các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh,...

Các chi hội nhà báo Học viện tham gia và đóng góp tích cực vào các giải báo chí quốc gia, giải báo chí ngành, lĩnh vực, thông tin đối ngoại, các triển lãm báo chí quốc gia, địa phương do Trung ương Hội, Hội nhà báo các địa phương tổ chức. Với những đóng góp vào xây dựng Hội trên các lĩnh vực, các chi hội đã được Trung ương Hội ghi nhận, khen thưởng.

Đại biểu tham luận tại tọa đàm

Tại Toạ đàm, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận làm rõ vai trò của Liên Chi hội Nhà báo trong việc phát triển hệ thống báo chí ở Học viện và cả nước; phát huy vai trò của Liên Chi hội Nhà báo trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong hệ thống báo chí Học viện; phát huy vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Học viện trong việc tổ chức tập hợp đoàn kết và bảo vệ quyền lợi của Hội viên; phát huy vai trò của Liên chi Hội Nhà báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò của Liên Chi hội trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Học viện.

Khẳng định vai trò quan trọng của Liên Chi hội Nhà báo Học viện đối với sự phát triển của hệ thống báo chí Học viện và cả nước, các tham luận tại tọa đàm cho rằng việc phát huy vai trò của Liên chi hội vừa là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời là chiến lược lâu dài để thúc đẩy sự phát triển bền vững của các cơ quan báo chí Học viện. Việc tổ chức, tập hợp, quy tụ các nhà giáo, nhà khoa học, nhà báo, hình thành đội ngũ cán bộ báo chí cách mạng Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn là một trọng trách lớn. Đội ngũ làm công tác báo chí Học viện phải thật sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng lý luận của Đảng.

MT, MH

Alternate Text

Sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ, biến đau thương, mất mát thành hành động

  15:20 24/07/2024

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Lúc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ để tiếp tục sự nghiệp to lớn thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước,... vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là nhấn mạnh của GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  13:11 25/07/2024

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  06:00 25/07/2024

Các đoàn của bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất

  21:51 24/07/2024

Chiều 24/7, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, trao quà tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  18:12 24/07/2024

Sáng 24/7, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

  07:51 22/07/2024

Chiều ngày 19/7/2024, Đoàn Công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng, về thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thành phố.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”

  14:10 25/06/2024

Sáng 25/6/2024, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”. PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

  16:14 24/06/2024

Sáng ngày 24/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”

  16:00 18/06/2024

Sáng ngày 18/6/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”. GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; Cố vấn của Sáng kiến Việt Nam – mạng lưới toàn cầu về nghiên cứu chính sách công và bồi dưỡng lãnh đạo cho Việt Nam là diễn giả trao đổi tại Toạ đàm.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13