Hội nghị tổng kết hoạt động Bản tin Thông tin Công tác trường chính trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

  07:18 24/12/2021
Ngày 24/12/2021, Bản tin Thông tin Công tác trường chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội nghị.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
17.1.jpg&w=1200&mode=none
PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí thuộc Hội đồng chỉ đạo Bản tin Thông tin Công tác trường chính trị; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Vụ Các trường chính trị.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Bản tin Thông tin Công tác trường chính trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 khẳng định, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, năm đầu tiên cả nước thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, là năm đầu tiên thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
17.2.jpg&w=1200&mode=none
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành đã kịp thời linh hoạt chuyển đổi phương thức triển khai nhiệm vụ kết hợp trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm "mục tiêu kép": vừa phòng, chống dịch bệnh vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tổ chức triển khai thành công nhiều nhiệm vụ lớn: tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII, triển khai chương trình, giáo trình Trung cấp lý luận chính trị mới, tổng kết 5 năm các trường bộ, ngành thực hiện đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng chỉ đạo Bản tin, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoạt động của Bản tin Thông tin Công tác trường chính trị đã đáp ứng yêu cầu, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Hoạt động của Bản tin tiếp tục được đổi mới, nâng cấp nội dung, hình thức, bổ sung một số chuyên mục mới đáp ứng yêu cầu phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và Học viện trong công tác trường chính trị, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn các trường, đồng thời bảo đảm nâng cao chất lượng bản tin theo hướng tiệm cận với mô hình của một tạp chí. Năm 2021, Bản tin xuất bản được 03 số, mỗi số in 1.000 cuốn, xuất bản đúng kỳ hạn và đã gửi đến Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị trong hệ thống Học viện, 63 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 11 trường bộ, ngành; đồng thời đưa lên Cổng thông tin điện tử của Học viện phục vụ bạn đọc rộng rãi trong và ngoài Học viện; nộp lưu chiểu đúng quy định. Hiện nay, Bản tin số 4 đang được lên khuôn, chuẩn bị xuất bản.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
17.3.jpg&w=1200&mode=none
Đồng chí Trương Công Đắc phát biểu tại Hội nghị

Bản tin đã tập trung xây dựng các bài viết, tin tức về các điểm mới, điển hình tiên tiến trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của các trường chính trị, trường bộ, ngành; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý đào tạo, bồi dưỡng; các bài viết từ cơ sở về việc triển khai thực hiện mô hình trường chính trị chuẩn; Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII của các trường chính trị... Đặc biệt, các bài viết gắn với nghiên cứu, vận dụng nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào giảng dạy, nghiên cứu; trường chính trị chuẩn; hướng dẫn giảng dạy chương trình mới, trao đổi về thực hiện chương trình, giáo trình Trung cấp lý luận chính trị; công tác thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh việc đặt bài, đăng tải bài viết khoa học chuyên sâu của các chuyên gia nhằm định hướng những nội dung, chủ đề khoa học để bạn đọc áp dụng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, Bản tin tiếp tục lựa chọn, giới thiệu những công trình khoa học tiêu biểu, chất lượng của các cán bộ trong Học viện và hệ thống các trường chính trị để giới thiệu trong chuyên mục "Giới thiệu công trình khoa học". Tăng cường thông tin khoa học: thông tin các số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp đáng tin cậy làm cơ sở thực tiễn cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu.

Bản tin đã thu hút được lực lượng cộng tác viên đông đảo từ các trường chính trị cấp tỉnh. Đặc biệt, nhiều đồng chí lãnh đạo, quản lý các trường chính trị có sự cộng tác chặt chẽ, thường xuyên gửi bài đến Ban biên tập. Bản tin cũng là diễn đàn để cán bộ, giảng viên trẻ các trường mạnh dạn thử sức; tích cực nghiên cứu, viết và gửi bài. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của giảng viên trẻ. Năng lực tổ chức, xây dựng chủ đề, biên tập bài viết của các cán bộ biên tập viên không ngừng được nâng lên. Năm 2021, đã đặt được nhiều bài viết gắn với các chủ đề mà các trường chính trị đặc biệt quan tâm, có tính thời sự như: trường chính trị chuẩn; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quản điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chương trình Trung cấp lý luận chính trị; đổi mới tổ chức, hoạt động cụm thi đua; văn hóa trường Đảng; công nghệ số trong đào tạo, bồi dưỡng…

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
17.4.jpg&w=1200&mode=none
Đồng chí Hoàng Anh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Bản tin Thông tin Công tác trường chính trị đã đạt được trong năm 2021, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công công tác trường chính trị trên phạm vi toàn quốc.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc yêu cầu Bản tin Thông tin Công tác trường chính trị cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, bảo đảm cập nhật kịp thời những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Học viện về công tác trường chính trị; xây dựng Bàn tin thực sự trở thành diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình điển hình, trong đó chú trọng tuyến bài viết về trường chính trị chuẩn, thực hiện tốt phương châm nâng cao chất lượng nội dung Bản tin là đột phá, đổi mới hình thức Bản tin là then chốt, nâng cao năng lực đội ngũ biên tập viên là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên./.

Đức Mạnh & M.H

88372840-0a1e-4770-bb6d-004381cb96d9

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

HN_DSC0618.jpg&w=1200&mode=none

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

9f66421021e980b7d9f88.jpg&w=1200&mode=none

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

b56.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

1.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

HN_DSC0143.jpg&w=1200&mode=none

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

1.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13