Sớm hoàn thiện, ban hành đề án Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đạt chuẩn trong quý I-2024

  11:16 16/04/2024
Chiều 24-1, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai đã diễn ra hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và xây dựng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đạt chuẩn.

PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đồng chủ trì hội nghị.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
ce9f742e2c62c53c9c73.jpg&w=1200&mode=none
PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến

Dự hội nghị về phía đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III và các vụ: Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế, Quản lý đào đạo, các trường chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Huỳnh Quang Thái-Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ngô Khắc Ngọc- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo và các phòng, ban, khoa của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28-6-2021 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết số 02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các năm: 2022, 2023, 2024, làm cơ sở để các cấp ủy, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, bám sát kế hoạch của Trung ương, của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện và chủ động trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh cũng như kế hoạch của các cấp ủy, đơn vị, địa phương. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức gắn với yêu cầu của vị trí việc làm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được quan tâm, đảm bảo phân công, phân cấp phù hợp, nhằm phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành; nâng cao tính chủ động trong công tác quy hoạch, kế hoạch và sắp xếp cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, tạo cơ chế phối hợp thuận tiện, kịp thời.


left.png center.png right.png red-error_16px.gif
652c4746c63e6c60352f.jpg&w=1200&mode=none
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị

Về công tác đào tạo lý luận chính trị, từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 675 đồng chí; cử 13 đồng chí tham gia các khóa hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ.

Về đào tạo trung cấp lý luận chính trị, từ năm 2021 đến nay, tỉnh tổ chức 51 lớp cho 2.202 đồng chí; các trung tâm chính trị cấp huyện tổ chức 47 lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho 2.096 đồng chí.

Công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở 2 lớp đào tạo thạc sĩ ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước tại Trường Chính trị tỉnh với 85 học viên.

Đối với công tác bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ chỉ tiêu được phân bổ cử các đồng chí tham gia đúng thành phần, chức danh; đồng thời phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, cấp ủy viên cấp tỉnh và trưởng các sở, ban, ngành tỉnh không phải là Ủy viên Ban Chấp hành; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh...

Về thực hiện công tác triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án theo quy định. Đến nay, tuy chưa ban hành Đề án nhưng việc triển khai thực hiện các nội dung được Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan có liên quan đặc biệt quan tâm. Qua rà soát, Trường Chính trị tỉnh đạt 39/55 tiêu chí so với các tiêu chí đạt chuẩn mức 1 tại Quy định 11-QĐ/TW.

Tại hội nghị, các đại biểu của tỉnh đã nêu nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Học viện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong công tác xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tỉnh, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 để chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên tại trung tâm chính trị cấp huyện,...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm và có những chỉ đạo sát sao đối với tỉnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng đề án Trường Chính trị đạt chuẩn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là 1 trong 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Hàng năm, tỉnh đều rà soát, đánh giá, cử cán bộ tham gia các khóa đào tào, bồi dưỡng theo đúng quy định của Đảng. Liên quan đến việc phê duyệt Đề án Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương, tuy nhiên vẫn cần xem xét, cân nhắc thêm về một số nội dung và sẽ sớm ban hành.


left.png center.png right.png red-error_16px.gif
ce9f742e2c62c53c9c73.jpg&w=1200&mode=none
Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt đoàn công tác, PGS,TS Dương Trung Ý ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh liên quan đến những nội dung mà đoàn công tác quan tâm cũng như những kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời gian qua. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; nhất là việc ban hành Nghị quyết số 02 về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý cán bộ của cả hệ thống chính trị.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh tiếp tục thống nhất quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém. Đào tạo, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, theo đó cũng là công việc gốc của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong việc chậm phê duyệt ban hành đề án. Song PGS,TS Dương Trung Ý cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thiện, ban hành đề án Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn trong quý I-2024; ưu tiên hơn nữa các nguồn lực để tập trung cho Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1 vào cuối năm 2025, đầu năm 2026 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Báo Gia Lai

7e164645-1103-4979-bf2b-39802df63faa

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

HN_DSC0618.jpg&w=1200&mode=none

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

9f66421021e980b7d9f88.jpg&w=1200&mode=none

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

b56.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

1.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

HN_DSC0143.jpg&w=1200&mode=none

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

1.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13