Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ năm 2023

  11:43 27/11/2023
Sáng ngày 22/11/2023, tại Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh, Cụm thi đua khu vực Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ năm 2023.

Tham dự Hội nghị tổng kết có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy Nghệ An; PGS,TS. Hoàng Văn Hoan – Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; lãnh đạo, giảng viên các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ.

Thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua và tổ chức hoạt động của Cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ ngành năm 2023 với chủ đề “Chủ động – Đồng bộ - Đột phá – Kỷ cương – Chất lượng – Hiệu quả” do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện phát động, với đặc thù của các trường trong Cụm, Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Cụm thi đua với chủ đề phong trào thi đua của Cụm năm 2023 là “Đoàn kết – Nêu gương – Kỷ cương – Chất lượng – Hiệu quả”.   …..


left.png center.png right.png red-error_16px.gif
tin-bai-hoi-nghi-tong-ket-cum-bac-trung-bo-1.jpg&w=1200&mode=none
 

Toàn cảnh Hội nghị 


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thể hiện sự tâm huyết trong việc xây dựng trường chính trị chuẩn, chia sẻ cách làm hay, tìm ra những giải pháp hiệu quả cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; qua đó khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo của cán bộ, giảng viên, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn. Tập trung thảo luận xác định nhiệm vụ, giải pháp; qua đó, mong muốn xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo. cũng chia sẻ những định hướng, giải pháp trong thời gian tới để đoàn kết cùng xây dựng các trường trong Cụm thi đua hoàn thiện các tiêu chí về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư.

Các trường chính trị trong cụm đã trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, nhất là về đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy và  đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ sở đào tạo trung ương, các trường chính trị trong Cụm thi đua đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp  với mục đích nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
tin-bai-hoi-nghi-tong-ket-cum-bac-trung-bo-4.jpg&w=1200&mode=none
 

Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình được bầu là cụm trưởng Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ năm 2024.


Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Văn Hoan - Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả và thành tích mà các trường chính trị tỉnh trong Cụm thi đua đạt được.

Trong năm 2023, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Học viện, kịp thời xây dựng, triển khai các phong trào thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động như: Phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 – 2025. Đồng thời, các trường chính trị trong Cụm căn cứ tình hình thực tế của đơn vị đã chủ động tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm học, hướng tới thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng môi trường văn hóa, giàu tính Đảng; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các mặt công tác khác của các trường trong Cụm. Đồng chí đề nghị các trường cần nâng cao, đồng bộ hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, từ đó hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn.

 

Tin: Bùi Việt Chung, Vụ Các trường chính trị

f4e89516-e8e5-48dc-9d70-8a45fb474c35

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

nguyen-xuan-thang-1462024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A.jpg&w=1200&mode=none

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

DS AR1.jpg&w=1200&mode=none

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

DS HUN3.jpg&w=1200&mode=none

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

tiep1.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13