Tọa đàm khoa học "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vận dụng thực hiện ở Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội"

  21:19 22/05/2024
Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024, sáng ngày 22/5/2024, Hội đồng khoa học Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vận dụng thực hiện ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội”.

PGS,TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH; TS Vũ Lộc An, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH; TS Nguyễn Thị Hải Hà, Trưởng khoa Lý luận cơ sở; ThS Nguyễn Như Khánh, Thư ký HĐKH Trường chủ trì Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có TS Trần Thị Huyền, giảng viên chính, Trưởng Ban Lý luận, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

z5464525415329_685630c0f15a1d55c816dde41a1423e9.jpg&w=1200&mode=none

PGS,TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH Nhà trường phát biểu tại Tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn Tọa đàm do TS Vũ Lộc An, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH Nhà trường đã khẳng định: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lời chỉ dẫn vô cùng quan trọng của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, chứa đựng những giá trị phổ quát, bao trùm mọi mặt đời sống xã hội. Đó cũng là một bản tổng kết sâu sắc, toàn diện kinh nghiệm, quá trình chỉ đạo cách mạng, những trải nghiệm, đường hướng phát triển tương lai của dân tộc, đồng thời cũng thể hiện lẽ sống của vị lãnh tụ, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Vì vậy, nghiên cứu, học tập và vận dụng tác phẩm Di chúc của Bác ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc.

Tại Tọa đàm, có 6 tham luận trong số 27 tham luận gửi tới Ban Tổ chức hội thảo cùng 5 ý kiến trao đổi, tham luận trực tiếp tại hội trường. Bằng các cách tiếp cận khác nhau, các tham luận và ý kiến thảo luận đã tập trung đi sâu phân tích hoàn cảnh ra đời; nội dung chủ yếu của tác phẩm Di chúc như vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng, tầm nhìn chiến lược về con người, niềm tin son sắt vào thắng lợi của cuộc kháng chiến  chống Mỹ, về đoàn kết quốc tế, về việc riêng…; giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về bản Di chúc để vận dụng vào thực tiễn học tập, rèn luyện và vận dụng của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đào tạo cán bộ  Lê Hồng Phong trong giai đoạn hiện nay.

z5464525926287_2f0f601c2622e129c9b8f65334968b40.jpg&w=1200&mode=none

TS Trần Thị Huyền, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu kết luận Tọa đàm, PGS,TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH Nhà trường khẳng định: Di chúc là sự kết tinh trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; là phác thảo lý luận về sự nghiệp đổi mới, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Di chúc là một bản kế hoạch, một chương trình hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh với những chỉ dẫn về mọi mặt, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Đồng thời, Di chúc phác thảo và chỉ dẫn những vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi mới hiện nay. 

Ngày nay, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục soi đường, cổ vũ cho của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành một nước hùng cường như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội ra sức học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và Nhà trường trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Thành phố giao./.

Tin và ảnh: Vũ Hoài Nam

d60d8e05-b540-4e61-8d01-57a7c2b995e1

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

nguyen-xuan-thang-1462024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A.jpg&w=1200&mode=none

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

DS AR1.jpg&w=1200&mode=none

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

DS HUN3.jpg&w=1200&mode=none

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

tiep1.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13