Tọa đàm khoa học: Kinh nghiệm trong triển khai thực hiện bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị hiện nay

  16:14 20/06/2024
Sáng ngày 19/6, tại Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Hồng tổ chức Tọa đàm khoa học “Kinh nghiệm trong triển khai thực hiện bộ quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại các trường chính trị hiện nay” và Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

1_DSC1899.jpg&w=1200&mode=none

TS Nguyễn Kim Pha - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng, Cụm trưởng Cụm thi đua trình bày Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm

Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: TS Cầm Thị Lai - Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị; TS Mai Hoài Anh - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị; ThS Nguyễn Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Học viện. Về phía các trường chính trị trong Cụm thi đua có các đồng chí đại diện lãnh đạo các trường chính trị trong Cụm thi đua cùng các giảng viên, cán bộ phụ trách công tác thi đua của các trường chính trị.

Chủ trì Tọa đàm khoa học và Hội nghị có: TS Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua; PGS,TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.

Tại Tọa đàm, các đại biểu được nghe TS Nguyễn Kim Pha, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải phòng, Trưởng Cụm thi đua trình bày báo cáo đề dẫn. Báo cáo khẳng định: Bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại các trường chính trị hiện nay được ban hành gồm hệ thống các điều khoản được trình bày chặt chẽ, dễ áp dụng với tính bao quát cao, tạo ra được bộ khung pháp lý tương đối đầy đủ cho hoạt động quản lý đào tạo ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở bộ Quy chế đó, các trường đã chủ động thực hiện và cụ thể hóa một số nội dung bằng các văn bản hướng dẫn cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng trường một cách có hiệu quả.

Trước yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn trong tình hình mới, nhất là cần phải chuẩn hóa về thể chế hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại các trường chính trị và bảo đảm đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế hiện hành, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đồng bằng Sông Hồng đã thống nhất tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: Kinh nghiệm trong triển khai thực hiện bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại các trường chính trị hiện nay”. Để nội dung tọa đàm trở thành diễn đàn trao đổi bổ ích, thiết thực và mang tính hệ thống, đồng chí đề nghị các đại biểu phát biểu chia sẻ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc đặc biệt là kinh nghiệm của các trường trong quá trình triển khai thực hiện bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

Trước khi Tọa đàm diễn ra, Ban tổ chức đã nhận được 10 tham luận của các trường chính trị trong Cụm thi đua. Tại Tọa đàm, có 4 ý kiến phát biểu trao đổi trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo trường trong Cụm thi đua. Từ vị trí công tác, với những kinh nghiệm thực tiễn của các đồng chí là người trực tiếp lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt động của nhà trường, các tham luận gửi đến ban tổ chức cũng như ý kiến phát biểu, thảo luận đều tập trung làm rõ những nội dung theo chủ đề của Tọa đàm như: Công tác tuyển sinh và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; Những kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên và học viên; việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, tổng kết thực tiễn; Hoạt động thao giảng dự giờ của giảng viên; Hoạt động thanh tra đào tạo, bồi dưỡng; Việc áp dụng các quy định về tài chính và một số nội dung khác...

3_DSC1899.jpg&w=1200&mode=none

PGS,TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội - Cụm phó Cụm thi đua phát biểu tổng kết Tọa đàm khoa học

Phát biểu tổng kết, PGS,TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Tọa đàm. Các tham luận, ý kiến đều phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng; đúc kết được những kinh nghiệm quý, những cách làm hay, sáng tạo tại trường mình. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp khá toàn diện, cụ thể trong tổ chức triển khai thực hiện gắn với điều kiện của mỗi trường nhằm thực hiện tốt hơn Bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới. Những thông tin trao đổi, chia sẻ tại Tọa đàm hôm nay sẽ góp phần quan trọng giúp các trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nhất là trong quá trình xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Sau Tọa đàm, Cụm thi đua tổ chức Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Lãnh đạo các trường chính trị trong Cụm thi đua đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị cũng như kế hoạch giao ước thi đua của Cụm, kế hoạch xây dựng trường chính trị chuẩn, về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra; công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời; các phong trào thi đua đã được cụ thể hóa, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế của mỗi trường, có sự phối hợp thực hiện với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, mang lại hiệu quả cao đối với công tác chuyên môn.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Hội nghị xác định rõ: Các trường trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cấp trên trong việc ban hành chủ trương, chính sách; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động; xây dựng trường chính trị xứng tầm với vai trò, vị thế là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng duy nhất của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, đối với 8 trường chưa đạt chuẩn mức 1, cần tập trung đẩy mạnh việc hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư; 2 trường đã được công nhận chuẩn mức 1 (Hải Phòng, Vĩnh Phúc) cần giữ vững được các tiêu chí chuẩn, phấn đấu trong 6 tháng cuối năm có từ 3 trường chính trị trở lên được công nhận đạt chuẩn mức 1, 01 trường hoàn thành hồ sơ trường chính trị chuẩn mức 2 theo Quy định số 11-QĐ/TW.

Tại Hội nghị sơ kết, Trường Chính trị Tô Hiệu đã giới thiệu mô hình: “Đổi mới quản trị nhà trường tại Trường Chính trị Tô Hiệu đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn”. Với việc tích cực đổi mới mô hình quản trị nhà trường trên cơ sở bám sát các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, Trường Chính trị Tô Hiệu đã có những thay đổi về chất trên tất cả các mặt hoạt động, hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn mức 1 trước 1 năm so với Đề án trường chính trị chuẩn được Ban Thường vụ Thành uỷ phê duyệt; đến tháng 6/2024, Trường đạt 60/64 chỉ tiêu chuẩn mức 2, phấn đấu trở thành trường chính trị đầu tiên của cả nước được công nhận chuẩn mức 2 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư.

4_DSC1899.jpg&w=1200&mode=none

TS Cầm Thị Lai - Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả hoạt động của Cụm trong thời gian vừa qua. Các trường đã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Học viện, của địa phương; có nhiều tìm tòi, đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm với những nội dung thiết thực; tạo nên sự gắn bó, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, đưa phong trào thi đua thực sự trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị trong Cụm thi đua.

TS Cầm Thị Lai đề nghị trong thời gian tới, Cụm thi đua cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn; phát huy khả năng, thế mạnh của từng trường trong Cụm để duy trì tốt hoạt động thi đua của Cụm; tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa các trường, phát huy tinh thần xây dựng học hỏi lẫn nhau, đưa phong trào thi đua giữa các trường trong Cụm thực sự trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025, phong trào thi đua đặc biệt “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949 - 2024); phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024.

5_DSC1899.jpg&w=1200&mode=none

Các trường chính trị trong Cụm thi đua chụp hình lưu niệm trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Trước khi Hội nghị diễn ra, Cụm thi đua đã đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội.

Vụ các trường Chính trị

49095d6f-8858-473a-b0ac-abfcbd7e468c

z5656082275141-846f01adbaea076a4d94de49c8a95d94.jpg&w=1200&mode=none

Sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ, biến đau thương, mất mát thành hành động

  15:20 24/07/2024

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Lúc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ để tiếp tục sự nghiệp to lớn thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước,... vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là nhấn mạnh của GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

ly-luan-24072024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  13:11 25/07/2024

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

5-ava-3181.jpg&w=1200&mode=none

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  06:00 25/07/2024

Các đoàn của bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

images1958897_tham.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất

  21:51 24/07/2024

Chiều 24/7, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, trao quà tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

ba-ria-vung-tau-2472024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  18:12 24/07/2024

Sáng 24/7, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

DN.png&w=1200&mode=none

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

  07:51 22/07/2024

Chiều ngày 19/7/2024, Đoàn Công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng, về thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thành phố.

2.jpg&w=1000&mode=none

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”

  14:10 25/06/2024

Sáng 25/6/2024, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”. PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

fcfbd0eb3060933eca71.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

  16:14 24/06/2024

Sáng ngày 24/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Hình ảnh.jpeg&w=1000&mode=none

Toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”

  16:00 18/06/2024

Sáng ngày 18/6/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”. GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; Cố vấn của Sáng kiến Việt Nam – mạng lưới toàn cầu về nghiên cứu chính sách công và bồi dưỡng lãnh đạo cho Việt Nam là diễn giả trao đổi tại Toạ đàm.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13