Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đông Nam Bộ tổ chức Hội thảo khoa học và Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

  09:28 25/06/2024
Sáng ngày 21/6/2024, tại Trường Chính trị tỉnh Long An, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đông Nam Bộ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy tinh thần trách nhiệm nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở hiện nay” và Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí TS Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị. Về phía Cụm thi đua có các đồng chí đại diện lãnh đạo các trường chính trị trong Cụm thi đua cùng các đồng chí là giảng viên, cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các trường chính trị khu vực Đông Nam Bộ (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh). Khu vực Miền Tây Nam Bộ có trường chính trị các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp. Về phía Trường Chính trị tỉnh Long An - đơn vị Cụm Phó Cụm thi đua có đồng chí Th.S Huỳnh Thị Thu Năm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; lãnh đạo của các ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị ủy, thành ủy và Trung tâm Chính trị các huyện, thành, thị; các nhà khoa học, các giảng viên Trường Chính trị tỉnh Long An.
ht1.jpg&w=1200&mode=none

Quang cảnh Hội thảo tại Trường Chính trị tỉnh Long An

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe ThS Huỳnh Thị Thu Năm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An, Cụm phó Cụm thi đua phát biểu chào mừng; TS Phạm Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua trình bày báo cáo đề dẫn.

Hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề sau: Tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; Sự cần thiết việc tiếp tục gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở hiện nayNhững yêu cầu mới về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong tình hình mới hiện nay.; Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong hệ thống chính trị trong quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Ban Tổ chức đã nhận được 51 tham luận của các trường chính trị trong và ngoài Cụm thi đua. Tại Hội thảo, có 07 ý kiến phát biểu trao đổi trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo các trường trong Cụm thi đua. Từ vị trí công tác, với những kinh nghiệm thực tiễn là người trực tiếp lãnh đạo, quản lý điều hành các hoạt động của nhà trường, các bài tham luận gửi đến Ban Tổ chức cũng như các ý kiến phát biểu, thảo luận đều tập trung vào làm rõ những nội dung theo chủ đề của Hội thảo như: tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; tinh thần trách nhiệm gắn với tự phê bình và phê bình; phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; tính trung thực trong nhiệm vụ, không tranh công, không đổ lỗi; cầu thị, có chí tiến thủ, khiêm tốn, không kiêu ngạo của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. 

Phát biểu tổng kết Hội thảo khoa học, PGS,TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Cụm Phó Cụm thi đua ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Hội thảo khoa học. Các tham luận, ý kiến đều phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những hạn chế và đưa ra các giải pháp tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm” của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở hiện nay. Những thông tin trao đổi, chia sẻ tại Hội thảo sẽ là những thông tin vô cùng bổ ích, góp phần quan trọng phát huy tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm” của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở hiện nay.

ht2.jpg&w=1200&mode=none

TS Cầm Thị Lai Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau Tọa đàm, Cụm thi đua tổ chức Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Lãnh đạo các trường chính trị trong Cụm thi đua đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị cũng như kế hoạch giao ước thi đua, Quy chế thi đua của Cụm, kế hoạch xây dựng trường chính trị chuẩn đạt mức 1. Về cơ bản các trường đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra; công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời; các phong trào thi đua đã được cụ thể hóa, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế của mỗi trường, mang lại hiệu quả cao đối với công tác chuyên môn.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Hội nghị xác định rõ: các trường trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, tập trung đẩy mạnh việc hoàn thành các nhóm tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư; phấn đấu trong 6 tháng cuối năm có 01 trường được công nhận chuẩn mức 1.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả hoạt động của Cụm trong thời gian qua. Các trường đã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Học viện, của địa phương; có nhiều tìm tòi, đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm với những nội dung thiết thực; tạo nên sự gắn bó, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, đưa phong trào thi đua thực sự trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị trong Cụm thi đua. Đồng chí Cầm Thị Lai cũng đề nghị trong thời gian tới, Cụm thi đua cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn; phát huy khả năng, thế mạnh của từng trường trong Cụm để duy trì tốt hoạt động thi đua của Cụm; tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa các trường trong Cụm, phát huy tinh thần xây dựng học hỏi lẫn nhau, đưa phong trào thi đua giữa các trường trong Cụm thực sự trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề phong trào thi đua năm 2024  là “Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Nêu gương - Chất lượng - Hiệu quả; “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025, phong trào thi đua đặc biệt “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949 - 2024) của Học viện; các trường tập trung tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư.

ht5.jpg&w=1200&mode=none

Các trường chính trị trong Cụm thi đua chụp hình lưu niệm trong Hội nghị  

Th.S Nguyễn Văn Hùng, Trường Chính trị tỉnh Long An

953089da-ce91-4a0f-b4aa-fe94b6a38b0b

z5656082275141-846f01adbaea076a4d94de49c8a95d94.jpg&w=1200&mode=none

Sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ, biến đau thương, mất mát thành hành động

  15:20 24/07/2024

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Lúc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ để tiếp tục sự nghiệp to lớn thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước,... vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là nhấn mạnh của GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

images1958897_tham.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất

  21:51 24/07/2024

Chiều 24/7, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, trao quà tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

ba-ria-vung-tau-2472024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  18:12 24/07/2024

Sáng 24/7, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

DN.png&w=1200&mode=none

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

  07:51 22/07/2024

Chiều ngày 19/7/2024, Đoàn Công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng, về thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ th���ng chính trị ở Thành phố.

download.jpeg&w=1200&mode=none

Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang

  19:08 20/07/2024

Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (25/7 và 26/7), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

tong-bi-thu-1-1999.jpg&w=1200&mode=none

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

  18:18 19/07/2024

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành… tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

2.jpg&w=1000&mode=none

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”

  14:10 25/06/2024

Sáng 25/6/2024, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”. PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

fcfbd0eb3060933eca71.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

  16:14 24/06/2024

Sáng ngày 24/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Hình ảnh.jpeg&w=1000&mode=none

Toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”

  16:00 18/06/2024

Sáng ngày 18/6/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”. GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; Cố vấn của Sáng kiến Việt Nam – mạng lưới toàn cầu về nghiên cứu chính sách công và bồi dưỡng lãnh đạo cho Việt Nam là diễn giả trao đổi tại Toạ đàm.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13