Trao bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1

  22:19 29/12/2023
Ngày 29/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mốc son đánh dấu chặng đường 67 năm xây dựng và phát triển của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Tham dự buổi lễ có: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, và đông đảo các thế hệ giảng viên, học viên nhà trường.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
yb1.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dự và trao bằng, biểu trưng công nhận cho nhà trường.

Sau 2 năm thực hiện Đề án "Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022-2025", Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 6/6 nhóm tiêu chí với 55 chỉ tiêu theo Quy định số 11 của Ban Bí thư, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt chuẩn. Với kết quả đó, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái vinh dự được 100% thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn mức 1, về đích trước 2 năm so với Đề án.

Đây là trường thứ 2 trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc và là trường thứ 8 trên cả nước được công nhận đạt chuẩn mức 1. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trở thành điểm sáng trong cả nước trong thực hiện Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quy định số 11 của Ban Bí thư, hệ thống các trường chính trị đã có bước chuyển mình, bứt phá mạnh mẽ. Tại Yên Bái, đây là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành Đề án xây dựng trường chính trị chuẩn. Điều đó khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy Yên Bái đối với việc triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư; sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong quá trình xây dựng trường”.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
2.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ_ảnh: VOV

Khẳng định vai trò của công tác đào tạo cán bộ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Tỉnh ủy Yên Bái sớm ban hành Đề án xây dựng trường chuẩn mức 2; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giữ vững các chỉ tiêu trường chuẩn mức 1; bố trí, sắp xếp cán bộ bảo đảm tính kế thừa, ổn định, phát triển bền vững. Quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy cho trường bảo đảm đồng bộ, hiện đại; tin tưởng đặt hàng, giao nhiệm vụ cho nhà trường tham mưu, nghiên cứu vấn đề lớn mang tính chiến lược liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đối với Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, cần quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng, có những đột phá trong công tác giảng dạy; xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết để tạo động lực và truyền cảm hứng cho học viên; xây dựng văn hóa trường Đảng; thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong trường chính trị; tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Nhà trường cần tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trong đó, phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mọi hoạt động của nhà trường và mỗi giảng viên. Đồng thời, cần chủ động tham mưu cho tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nhà trường thực sự là địa chỉ tin cậy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có tâm, tầm...

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
3.jpg&w=1200&mode=none
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng nhà trường

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy khẳng định Tỉnh ủy xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là giải pháp đột phá trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ việc xây dựng kế hoạch cho cả nhiệm kỳ và hàng năm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của của Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Chính trị cấp huyện, cho đến chỉ đạo định hướng đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện Quy định 11-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm phê duyệt và ban hành Đề án số 06, ngày 25/10/2021 "Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022-2025,” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao với phương châm "Nhà trường là nền tảng, học viên là trung tâm, giảng viên là động lực.”

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng gắn học tập lý luận với nâng cao năng lực, kỹ năng thực hành; vừa trang bị kiến thức, tầm nhìn, tư duy chiến lược, phương pháp làm việc khoa học vừa gắn với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh tại địa phương, cơ sở. Đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp từng chương trình và đối tượng học viên. 

Nhà trường cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo hướng chú trọng hơn về tính ứng dụng, nhất là nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường và những vấn đề lớn mang tính chiến lược phục vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Trong đó, chú trọng các lĩnh vực mang tính đặc thù của địa phương như: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển kinh tế-xã hội tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng, phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc...


BBT

d2a1f950-d812-4622-b178-5e51b4a15fe5

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

HN_DSC0618.jpg&w=1200&mode=none

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

9f66421021e980b7d9f88.jpg&w=1200&mode=none

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

b56.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

1.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

HN_DSC0143.jpg&w=1200&mode=none

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

1.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13