Họp hội đồng thẩm định Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang đạt chuẩn mức 1

  12:31 29/12/2023
Sáng ngày 29/12/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang đạt chuẩn mức 1. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện dự và chủ trì.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
1.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng dự và chủ trì hội đồng thẩm định

Đại biểu dự họp, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các ban, bộ ngành Trung ương dự họp có: PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng; Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng; TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV và các đồng chí thủ trưởng các đơn vị chức năng tại Học viện: Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Các trường chính trị, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Thanh tra Học viện.

Về phía tỉnh An Giang có đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ngành và các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
2.jpg&w=1200&mode=none
Đại biểu dự họp

Báo cáo Kết quả khảo sát, kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang đạt chuẩn mức 1 do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị trình bày cho biết: Hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang đạt chuẩn mức 1 bảo đảm đúng quy định; Minh chứng cho các chỉ tiêu được sắp xếp theo 6 nhóm tiêu chí của Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, cụ thể: (1) Tiêu chí về thể chế, quy định; (2) Tiêu chí về đội ngũ cán bộ, viên chức; (3) Tiêu chí về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; (4) Tiêu chí về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; (5) Tiêu chí về văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; (6) Tiêu chí về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính. 

Về kết quả các tiêu chí, báo cáo khẳng định, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã thực hiện 6/6 tiêu chí, trong đó 10 chỉ tiêu vượt chuẩn như: chỉ tiêu “Đội ngũ giảng viên (giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm) chiếm tỉ lệ ít nhất 75% tổng số cán bộ, viên chức”: Hiện nay trường có 37 giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm trong tổng số 43 viên chức, chiếm 86%, vượt chuẩn mức 2; Chỉ tiêu “Lãnh đạo khoa, phòng có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên”:  7/7 lãnh đạo khoa có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí công tác và 100% có trình độ thạc sĩ, trong đó 02 đồng chí có trình độ tiến sĩ; 01 đồng chí đang đi học nghiên cứu sinh, v.v.. 

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
3.jpg&w=1200&mode=none
Đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang phát biểu tại hội đồng thẩm định
left.png center.png right.png red-error_16px.gif
4.jpg&w=1200&mode=none
PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại Hội đồng thẩm định

Phát biểu tại hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương đạt chuẩn với các trường chính trị nói riêng, trong công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng là trường thứ 9 của cả nước, trường đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đề xuất công nhận đạt chuẩn mức 1. Qua kết quả thẩm định của Hội đồng, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy An Giang đối với việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn mức 1.

Trong thời gian tới, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Tỉnh ủy An Giang tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhà trường đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất; xây dựng “Văn hóa trường Đảng”, chuẩn về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu và sớm đạt chuẩn mức 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường vững về chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững tính tiền phong, gương mẫu, khẳng định rõ sắc thái giảng viên trường Đảng. 


left.png center.png right.png red-error_16px.gif
5.jpg&w=1200&mode=none
Đại biểu chụp ảnh chung 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang cho biết, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 11 về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã sớm ban hành Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 22/12/2021 về xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn. Thường trực Tỉnh uỷ đã có 02 buổi làm việc với Trường và các sở ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, giúp Trường thuận lợi trong triển khai thực hiện Đề án 04. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đẩy mạnh dự án đầu tư xây dựng trường giai đoạn 1 và cho chủ trương sẽ tiếp tục dự án đầu tư xây dựng trường giai đoạn 2… giúp Trường đạt và vượt các chỉ tiêu về cơ sở vật chất, kỹ thuật của trường chuẩn mức 1.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong những năm qua và đặc biệt là quá trình xây dựng trường chuẩn mức 1, đồng chí Lê Hồng Quang mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Học viện đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt, phấn đấu đạt chuẩn mức 2, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho địa phương. 

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, đúng quy định, căn cứ vào các số liệu, minh chứng trong Hồ sơ, 100% đại biểu dự họp đã đồng ý đề nghị công nhận Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1.

Tin: BBT; ảnh: Đức Mạnh

2d5c90c3-f884-4cda-a7ae-4bb9037590f4

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

HN_DSC0618.jpg&w=1200&mode=none

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

9f66421021e980b7d9f88.jpg&w=1200&mode=none

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

b56.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

1.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

HN_DSC0143.jpg&w=1200&mode=none

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

1.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13