Họp hội đồng thẩm định Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1

  15:06 18/12/2023
Sáng ngày 18/12/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện dự và chủ trì hội nghị.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
1.jpg&w=1200&mode=none
Đại biểu dự họp

 

 

Cùng dự về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội  Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; đại diện lãnh đạo các Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng tỉnh ủy và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các ban, bộ ngành Trung ương dự họp có: PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng; GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên Hội đồng; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng; Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng; và các đồng chí thủ trưởng các đơn vị chức năng tại Học viện: Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Các trường chính trị, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Thanh tra Học viện; 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đã trình bày báo cáo Kết quả khảo sát, kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1. Báo cáo chỉ rõ, Hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1 bảo đảm đúng quy định; Minh chứng cho các chỉ tiêu được sắp xếp theo 6 nhóm tiêu chí của Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. 

Về kết quả các tiêu chí, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã đạt 6/6 tiêu chí với 55 chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu vượt chuẩn, như: chỉ tiêu Đội ngũ giảng viên (giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm) đạt 84,44% (vượt 20% so với tiêu chí. Đây cũng là trường có tỉ lệ giảng viên cao nhất trong hệ thống trường chính trị cả nước); 94,73% đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên; 100% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, v.v.. 

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
2.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương đạt chuẩn với các trường chính trị nói riêng, trong công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung. 

Qua kết quả thẩm định của Hội đồng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước chủ động trong việc xây dựng Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1. Tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, dám nghĩ, dám làm, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, công tác đào tạo cán bộ. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy Yên Bái đối với việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn mức 1.

Để Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trong thời gian tới, Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhà trường giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu và sớm đạt chuẩn mức 2. Bên cạnh đó, Nhà trường cần nâng cao nhận thức của đội ngũ giảng viên về vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc giảng dạy lý luận chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham mưu cho tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường vững về chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững tính tiền phong, gương mẫu, khẳng định rõ sắc thái giảng viên trường Đảng. 

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
3.jpg&w=1200&mode=none
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 11 về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Đề án số 06 về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022-2025. Đến nay, đã hoàn thành các mục tiêu của Đề án, trong đó đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong những năm qua và đặc biệt là quá trình xây dựng trường chuẩn mức 1, đồng chí Đỗ Đức Duy mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Học viện đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Yên Bái. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt, phấn đấu đạt chuẩn mức 2, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh.

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, đúng quy định, căn cứ vào các số liệu, minh chứng trong Hồ sơ, 100% đại biểu dự họp đã đồng ý đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
4.jpg&w=1200&mode=none
PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại Hội nghị
left.png center.png right.png red-error_16px.gif
5.jpg&w=1200&mode=none
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại hội nghị
left.png center.png right.png red-error_16px.gif
6.jpg&w=1200&mode=none
Các đại biểu chụp ảnh chung

 

Mạnh Thắng & HG

e951342b-28fc-4740-804e-7383a63b1c83

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

HN_DSC0618.jpg&w=1200&mode=none

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

9f66421021e980b7d9f88.jpg&w=1200&mode=none

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

b56.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

1.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

HN_DSC0143.jpg&w=1200&mode=none

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

1.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13