Trao Bằng công nhận Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt trường chính trị chuẩn mức 1

  14:56 18/09/2023
Sáng ngày 18/9/2023, cùng với Lễ khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Bằng công nhận Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1.

Sáng ngày 18/9/2023, cùng với Lễ khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Bằng công nhận Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1. 

 

Dự buổi lễ có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cùng dự, về phía Trung ương có các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ. Cùng dự còn có lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương: đồng chí Châu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ và các đồng chí Phó Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy.

Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có các đồng chí: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là sự kiện ý nghĩa không chỉ đối với Học viện Cán bộ mà đối với hệ thống trường chính trị cả nước, nhất là đối với các trường khu vực phía Nam vì đây là trường đầu tiên của khu vực được công nhận chuẩn mức 1.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
6f77de4ea6c0739e2ad1.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh  

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XIII) về trường chính trị chuẩn được ban hành, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng dự thảo Đề án xây dựng Học viện Cán bộ đạt trường chính trị chuẩn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trình Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 703-QĐ/TU ngày 09/3/2022, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ “Học viện Cán bộ duy trì giữ vững các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 đã đạt và phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành các chỉ tiêu còn lại theo Quy định 11-QĐ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư”. 

Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng và khó khăn, vì thời điểm hoàn thành dự thảo Đề án, Học viện mới có 40/55 tiêu chí đạt, trong đó có 03 chỉ tiêu thuộc tiêu chí về tỷ lệ đội ngũ cán bộ, viên chức có ngạch giảng viên chính, chuyên viên chính khó hoàn thành vì từ năm 2021 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chưa tổ chức thi thăng hạng viên chức.

Tuy nhiên, sau 01 năm triển khai Đề án, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, sự hỗ trợ của Văn phòng Thành uỷ và các ban Đảng Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự quyết tâm và phấn đấu của tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động, tháng 8/2023, Học viện Cán bộ đã hoàn thành 55/55 chỉ tiêu, đạt tiêu chuẩn xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định 11 của Ban Bí thư, vượt thời gian 01 năm so với kế hoạch đề ra, trong đó có 16 tiêu chí vượt trội so với quy định như: chỉ tiêu trình độ chuyên môn của lãnh đạo trường từ Thạc sĩ trở lên (3/3 đ/c là Tiến sĩ); chỉ tiêu về giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đạt trên 80% (88,7%); chỉ tiêu về tổ chức Hội thảo khoa học đạt tỷ lệ 200% so với chỉ tiêu quy định; chỉ tiêu về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao; chỉ tiêu lãnh đạo khoa, giảng viên có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên môn giảng dạy (đạt 100%).

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
161.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh; sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy; sự phối hợp của ban, sở, ngành đã cùng đồng hành, hỗ trợ để Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh được công nhận đạt chuẩn mức 1. Đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Học viện Cán bộ đã đồng lòng, quyết tâm đổi mới, tập trung xây dựng, triển khai từng bước các nhiệm vụ cụ thể, thể hiện sâu sắc hơn bản chất văn hóa của trường Đảng, khẳng định khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, giảng viên; cách làm sáng tạo, quyết liệt, đột phá Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Cán bộ và tập thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn được Ban Bí thư ban hành ngày 19/5/2021. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 trường được công nhận chuẩn mức 1, 60 trường được phê duyệt Đề án, nhiều trường đang cố gắng thúc đẩy đạt chuẩn sớm hơn mục tiêu, lộ trình đề án. Có thể thấy rất rõ hiệu quả to lớn của Quy định số 11, sự chuyển mình, bứt phá rất nhanh chóng và quyết liệt của các trường chính trị trong cả nước, từ đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, văn hóa trường Đảng, đến cơ sở vật chất. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc đánh giá trường chính trị đạt chuẩn mức 1 với 55 chỉ tiêu, 6 nhóm tiêu chí theo Quy định 11 là bước trung gian nhưng rất quan trọng, cần thiết để qua đó, đánh giá chất lượng trường chính trị và quan trọng nhất là hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị - 1 trong 27 nhóm biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên mà Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XII đã chỉ ra. Đây là quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Tính đến thời điểm này, Học viện Cán bộ đã có nhiều chỉ tiêu đạt chuẩn mức 2, do vậy, trong thời gian tới, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Học viện Cán bộ tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được, đồng thời sớm ban hành Đề án xây dựng Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 2 để Học viện Cán bộ có cơ sở thực hiện.  Đây sẽ là thành công quan trọng chào mừng đại hội đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030. 

Đối với Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, được công nhận chuẩn mức 1 là bước phát triển quan trọng, là nền tảng để Học viện Cán bộ phấn đấu đạt chuẩn mức 2, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Trường tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống bề dày 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt những thành tựu nổi bật của đơn vị trong thời gian gần đây, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố và khu vực. 

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
162.jpg&w=1200&mode=none
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

 

Phát biểu tại buổi l��, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc tiếp thu toàn diện ý kiến chỉ đạo của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị thế, uy tín của trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng tiễn thực tiễn chất lượng cao của thành phố và cả nước.

Để hoàn thành những nhiệm vụ đó, theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, nhân tố quan trọng và có ý nghĩa quyết định hàng đầu là phải xây dựng, đào tạo được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Do đó, đòi hỏi Học viện Cán bộ phải có nhiều nỗ lực, sáng tạo mới trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổng kết thực tiễn và tham mưu, xây dựng các chính sách, định hướng phát triển của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Học viện Cán bộ cần tiếp tục bám sát quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương về trường chính trị chuẩn; rà soát toàn bộ các công việc, nhiệm vụ đã, đang và sẽ phải triển khai, xây dựng phương hướng, lộ trình thực hiện cụ thể, khoa học để sớm hoàn thiện, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trước tiến độ (năm 2025).

 

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
163.jpg&w=1200&mode=none
Các đồng chí đại biểu chụp ảnh chung
left.png center.png right.png red-error_16px.gif
164.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng và lãnh đạo thành phố dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng truyền thống Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
left.png center.png right.png red-error_16px.gif
166.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng và lãnh đạo thành phố thăm quan không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
left.png center.png right.png red-error_16px.gif
167.jpeg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng và lãnh đạo thành phố thăm quan không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
left.png center.png right.png red-error_16px.gif
168.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng và lãnh đạo thành phố thăm quan không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đức Mạnh & HG

52a2c111-2c7e-4a42-9478-424da8d83156

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

nguyen-xuan-thang-1462024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A.jpg&w=1200&mode=none

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

DS AR1.jpg&w=1200&mode=none

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

DS HUN3.jpg&w=1200&mode=none

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

tiep1.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13