Trao Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức 1

  15:27 27/04/2023
Sáng 27/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trang trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức 1. Dự buổi lễ có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
180.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị tỉnh. 

Về phía đại biểu khách mời, dự lễ có các đồng chí: Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành, trường chính trị trong cả nước.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc, có các đồng chí: Hoàng Thị Thuý Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh qua các thời kỳ.

Trải qua 66 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Thực hiện Quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Trường Chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng các mặt hoạt động theo tiêu chí chuẩn mức 1 và ban hành Đề án số 08 về Trường Chính trị chuẩn làm cơ sở để chỉ đạo xây dựng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11.

Đến nay Trường Chính trị tỉnh đã đạt 6/6 tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1; 18 tiêu chí vượt chuẩn, được Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận đạt chuẩn mức 1 vào tháng 4/2023. Trường Chính trị tỉnh vinh dự là Trường Chính trị thứ 3 trong cả nước đạt chuẩn mức 1.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
181.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Việc sớm về đích đạt chuẩn mức 1, hoàn thành 46/64 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 2 là minh chứng sinh động, phản ánh những thành tựu phát triển toàn diện và nổi bật của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả trên có được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc; sự chỉ đạo chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tinh thần chủ động, tích cực và khát vọng của tập thể Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc liên tục qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ và nhất là trong hơn một năm qua.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng: “Lên hạng đã khó, trụ hạng và thăng hạng còn khó hơn”, vì vậy, đồng chí mong muốn Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát để Trường Chính trị tỉnh trở thành nơi kết tinh những giá trị đẹp nhất của một trường Đảng kiểu mẫu ở địa phương; tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển bền vững của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong trường.

Quan tâm, tạo điều kiện để trường có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; mạnh dạn giao cho trường tham mưu, nghiên cứu những vấn đề lớn mang tính chiến lược liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt là công tác tổng kết thực tiễn; có giải pháp căn cơ, phù hợp để Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2 trước tiến độ, với quan điểm không chờ hạn định, mục tiêu đề án.

Đối với Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, sau thành công bước đầu này, nhà trường cần tiếp tục phấn đấu để nâng lên chuẩn mức 2 trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn một cách thực chất, không vì thành tích mà xem thường chất lượng. Bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của tỉnh để có định hướng đúng…

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
182.jpg&w=1200&mode=none
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thuý Lan phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thuý Lan tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, coi đây là những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn và trong quá trình xây dựng tiến tới chuẩn mức 2.

Để hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu hoàn thành xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Trường Chính trị tỉnh tiếp tục bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn, quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các nhiệm vụ khác để triển khai thực hiện đúng, đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Chủ động đề xuất các loại hình đào tạo, bồi dưỡng gắn với điều kiện đặc thù của trường, của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đã đề ra. Đề cao văn hóa trường Đảng, đồng thời, tạo dấu ấn đặc sắc riêng của ngôi trường chính trị trên quê hương của cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - Người khởi nguồn cho đổi mới, sáng tạo, dám nghĩa, dám làm của Vĩnh Phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh chỉ đạo tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường Chính trị theo hướng hiện đại đã được xác định trong đề án

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
183.jpg&w=1200&mode=none
Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. 
left.png center.png right.png red-error_16px.gif
184.jpg&w=1200&mode=none
Quang cảnh buổi lễ. 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giao nhiệm vụ hoặc “đặt hàng” đối với Trường Chính trị tỉnh thực hiện các nhiệm vụ nhiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ các chuyên đề lớn về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh hoặc ban hành nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nghị quyết đặc thù về cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh…

Chặng đường xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2 còn nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ khó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, đào tạo đội ngũ cán bộ cho tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nói riêng để đảm bảo Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2 vượt kế hoạch, tiến độ đề ra.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt lãnh đạo nhà trường khẳng định quyết tâm tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các tiêu chí chuẩn mức độ 1 đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới đạt chuẩn mức 2, phấn đấu đưa Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc trở thành Trung tâm đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh có trình độ, là trung tâm nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của địa phương

BBT tổng hợp từ TTXVN, báo Vĩnh Phúc

4dcdfdc9-38b5-4cd3-a891-2419da037e3b

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

nguyen-xuan-thang-1462024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A.jpg&w=1200&mode=none

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

DS AR1.jpg&w=1200&mode=none

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

DS HUN3.jpg&w=1200&mode=none

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

tiep1.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư c��p Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13