Họp Hội đồng thẩm định Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn mức 1

  08:18 25/10/2023
Chiều ngày 24/10/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn mức 1. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện dự và chủ trì hội nghị.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
211.jpg&w=1200&mode=none
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại hội nghị 

Cùng dự có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về phía Hội đồng thẩm định, dự họp có các đồng chí ủy viên: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; và các đồng chí ủy viên, thủ trưởng các đơn vị chức năng tại Học viện: Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Các trường chính trị, Vụ Tổ chức – Cán bộ.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
210.jpg&w=1200&mode=none
Đại biểu dự họp

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đã trình bày báo cáo Kết quả khảo sát, kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn mức 1. Báo cáo chỉ rõ, Hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 bảo đảm đúng quy định; Minh chứng cho các chỉ tiêu được sắp xếp theo 6 nhóm tiêu chí của Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. 

Về kết quả các tiêu chí, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh có 18 chỉ tiêu vượt chuẩn, như: Chỉ tiêu "Ít nhất 90% giảng viên có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên môn giảng dạy": Hiện nay, Trường có 25/27 giảng viên có trình độ từ thạc sĩ (đạt 92,6%,  vượt 2,6%), trong đó có 05 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh. Hay như Tiêu chí về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn: tại Tiêu chí này Trường đạt 9/9 chỉ tiêu, trong đó 6 chỉ tiêu vượt chuẩn, có những chỉ tiêu vượt chuẩn ở mức cao. Cụ thể: chỉ tiêu “5 năm thực hiện được ít nhất 03 đề tài cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, được nghiệm thu ở mức đạt trở lên”: Trường thực hiện 04/3 đề tài, đề án, vượt 33%. Các đề tài, đề án đều mang tính thực tiễn, phục vụ hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường, v.v.. 

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
212.jpg&w=1200&mode=none
Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương đạt chuẩn với các trường chính trị nói riêng, trong công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung.  

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đối với việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư; sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn mức 1. 

Trong thời gian tới, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đề nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cần tiếp tục chỉ đạo Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh hoàn tất các thủ tục để tổ chức lễ công nhận trường chính trị đạt chuẩn mức 1 trang trọng, tiết kiệm, có sức lan toả trong khu vực và hệ thống. Đồng thời tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu đạt chuẩn và có lộ trình cụ thể để sớm đạt chuẩn mức 2. 

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
213.jpg&w=1200&mode=none
Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ủy viên Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến tại hội nghị
left.png center.png right.png red-error_16px.gif
214.jpg&w=1200&mode=none
Đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ủy viên Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết: Triển khai thực hiện Quy định 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trường chủ động rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo Quy định 11 của Ban Bí thư; hoàn thiện hệ thống thể chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chủ động xây dựng đầy đủ các quy chế, quy định cụ thể hóa văn bản của Trung ương, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Tỉnh ủy bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trong quá trình xây dựng trường chuẩn mức 1; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt, phấn đấu đạt chuẩn mức 2, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho địa phương. 

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến cho rằng, công tác hướng dẫn, thẩm định trường chính trị đạt chuẩn được triển khai ngày càng bài bản, khách quan, công khai, nghiêm túc, thực chất, đảm bảo đúng quy định, quy trình. Với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, đúng quy định, căn cứ vào các số liệu, minh chứng trong Hồ sơ, 100% đại biểu dự họp đã đồng ý đề nghị công nhận Trường Chính trị Nguyễn Chi Thanh đạt chuẩn mức 1. 

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
215.jpg&w=1200&mode=none
Đại biểu chụp ảnh chung

 

Tin: BBT; ảnh: Mạnh Thắng

99bf0328-59e9-4569-9e64-e115913a87eb

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

HN_DSC0618.jpg&w=1200&mode=none

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

9f66421021e980b7d9f88.jpg&w=1200&mode=none

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

b56.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

1.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

HN_DSC0143.jpg&w=1200&mode=none

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

1.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13