Sign In

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: Nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân

  23:03 02/07/2024
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều tham luận, ý kiến về những vấn đề thiết thực, được Quốc hội, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20/5-29/6/2024. Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 11 luật, 21 nghị quyết; cho ý kiến đối với 9 dự án luật và các báo cáo quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tại Kỳ họp, với tinh thần chủ động, tích cực và hiệu quả, Đoàn ĐBQH tỉnh có nhiều đổi mới trong cách thức tham gia, tổ chức thảo luận các nội dung, nhất là việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật trình Quốc hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cùng các ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7

Trước Kỳ họp, bên cạnh tổ chức lấy ý kiến tham gia bằng văn bản, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, các đối tượng chịu tác động trực tiếp của dự thảo luật; nhiều ý kiến xác đáng, có giá trị được tiếp thu, tổng hợp nghiên cứu, tham gia tại Kỳ họp. Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức để ĐBQH tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố với sự tham gia của 3.644 cử tri và nhân dân toàn tỉnh để thông tin đến cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp. Sau tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị với Thường trực UBND tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thống nhất, trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề khó khăn, bức xúc của cử tri và nhân dân, thông báo nhanh những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội

Bên cạnh đó, đoàn xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 26 nội dung kiến nghị; gửi UBND tỉnh với 14 nội dung kiến nghị. Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, tại các phiên thảo luận, các ĐBQH tỉnh đã thảo luận sôi nổi, thể hiện rõ quan điểm của ĐBQH, ý kiến của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp. Các bài phát biểu của ĐBQH tỉnh có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, được Chủ tọa kỳ họp, các ĐBQH, các đoàn ĐBQH và cử tri đồng tình đánh giá cao. Theo đó, 8/8 ĐBQH trong Đoàn đăng ký phát biểu với 35 lượt phát biểu trực tiếp tại tổ và hội trường.

Các ý kiến được nghiên cứu, chắt lọc cẩn thận, đúng trọng tâm, trọng điểm. Điển hình, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Thắng tham gia nhiều nội dung quan trọng về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát công tác bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Giữa 2 đợt của kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế các nội dung phục vụ nghiên cứu dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Đây đều là những luật quan trọng có tác động trực tiếp đến những lĩnh vực phát triển trọng tâm trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát, nắm bắt thực tiễn cụ thể trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã kiến nghị trực tiếp tới Quốc hội nhiều nội dung dự thảo luật quy định còn chưa thực sự hợp lý. Các ĐBQH tỉnh chuyên trách công tác tại các cơ quan của Quốc hội đã tham gia tích cực vào các hoạt động thẩm tra các dự án luật; tiếp thu, chỉnh lý, chuẩn bị dự thảo các nghị quyết của Quốc hội..., góp phần hoàn thiện chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Theo dõi chương trình Kỳ họp thứ 7, nhiều cử tri Quảng Ninh đánh giá cao về những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh. Ông Phạm Xuân Thủy (khu 1B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) cho biết: Tôi rất tán thành với những nội dung Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận và kiến nghị tại Kỳ họp. Đây đều là những nội dung sát đáng gắn với đặc thù phát triển kinh tế - xã hội và những điểm còn bất cập tại Quảng Ninh, như quy định với vùng đệm di sản, quản lý, sử dụng đất đá thải mỏ… Tôi mong các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trong những kỳ họp tiếp theo để phát huy vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ngay sau Kỳ họp thứ 7, Đoàn ĐBQH tỉnh có kế hoạch nhanh chóng triển khai các nội dung công tác, trong đó tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri để thông báo nhanh về kết quả của Kỳ họp; đôn đốc, tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương; tổ chức hoạt động giám sát...

Theo baoquangninh.vn

Alternate Text

Sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ, biến đau thương, mất mát thành hành động

  15:20 24/07/2024

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Lúc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ để tiếp tục sự nghiệp to lớn thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước,... vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là nhấn mạnh của GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  13:11 25/07/2024

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  06:00 25/07/2024

Các đoàn của bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất

  21:51 24/07/2024

Chiều 24/7, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, trao quà tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  18:12 24/07/2024

Sáng 24/7, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

  07:51 22/07/2024

Chiều ngày 19/7/2024, Đoàn Công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng, về thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thành phố.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”

  14:10 25/06/2024

Sáng 25/6/2024, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”. PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

  16:14 24/06/2024

Sáng ngày 24/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”

  16:00 18/06/2024

Sáng ngày 18/6/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”. GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; Cố vấn của Sáng kiến Việt Nam – mạng lưới toàn cầu về nghiên cứu chính sách công và bồi dưỡng lãnh đạo cho Việt Nam là diễn giả trao đổi tại Toạ đàm.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13