Sign In

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

  16:14 24/06/2024
Sáng ngày 24/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Cùng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

“Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, đồng chí Lê Hồng Sơn là học trò, là người đồng chí và là cộng sự tin cậy của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong nhiều năm. Khi đang bế tắc về con đường cách mạng, đồng chí và nhóm thành viên của Tâm Tâm xã được gặp và tiếp nhận ở lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc những tư tưởng và phương pháp cách mạng mới. Được sự giác ngộ của Người, đồng chí Lê Hồng Sơn từ một thanh niên yêu nước đã trở thành một chiến sĩ cộng sản, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tin cậy giao nhiều trọng trách.

GS,TS Nguyễn XuânThắng phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

Đồng chí Lê Hồng Sơn là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất, có công lao to lớn trong việc góp phần gieo mầm cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Đồng chí đã trở thành một trong những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, cũng là hiện thân của cốt cách, phẩm giá của con người xứ Nghệ “lý tưởng trong tâm hồn, kiên trung trong bản chất”. Đối với mỗi người dân xứ Nghệ và đồng bào cả nước, đồng chí là người cộng sản kiên trung, là một tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, đạo đức cách mạng, hy sinh trọn đời vì độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Hội thảo “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” là dịp để tôn vinh và tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Sơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Cuộc đời và sự nghiệp

Đồng chí Lê Hồng Sơn có tên khai sinh Lê Văn Phơn, thường gọi là Lê Văn Phan, sinh ngày 29/6/1899 trong một gia đình nhà Nho tại làng Xuân Hồ, tổng Xuân Liễu, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Theo tiếng gọi cứu nước của chí sĩ Phan Bội Châu, năm 1920, người thanh niên Lê Hồng Sơn đã từ giã gia đình, quê hương lên đường sang Xiêm (Thái Lan) bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp cách mạng đầy khó khăn, gian khổ. Tại đây, đồng chí đã trở thành một trong những thành viên hoạt động rất tích cực của tổ chức Việt Nam Quang phục Hội và được các nhà cách mạng tiền bối như Phan Bội Châu, Đặng Thúc Hứa, Đặng Tử Kính... rất cảm mến và tín nhiệm.

Quang cảnh Hội thảo

Với sự nhạy bén chính trị, đồng chí Lê Hồng Sơn và một số thanh niên khác trong tổ chức Việt Nam Quang phục Hội nhận thấy sự bế tắc trong đường lối cách mạng của cụ Phan Bội Châu và mong muốn tìm một hướng đi mới. Năm 1923, Lê Hồng Sơn cùng với một số đồng chí khác tách khỏi Việt Nam Quang phục Hội, thành lập một tổ chức yêu nước mới, lấy tên là Tâm Tâm xã với chủ trương trước hết là phải tập hợp lực lượng, củng cố tổ chức và phải gây được một tiếng vang trong dân chúng.

Tháng 6/1924, các đồng chí Lê Hồng Sơn, Phạm Hồng Thái và Lê Hồng Phong được Tâm Tâm xã giao nhiệm vụ ném lựu đạn ám sát Toàn quyền Đông Dương Méc-lanh đang ở Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc). Cuộc ám sát không thành, song đã gây tiếng vang lớn lúc bấy giờ và mang ý nghĩa rất quan trọng, “báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc, như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”…

Tháng 11/1924, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu, tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một đảng cộng sản ở Việt Nam. Người đã tìm hiểu các tổ chức của những người Việt Nam yêu nước ở đây, trước hết là Tâm Tâm xã. Người đánh giá cao tinh thần yêu nước, đồng thời cũng thấy rõ hạn chế của tổ chức này là còn ít hiểu biết về chính trị, chưa có đường lối tổ chức quần chúng rõ ràng; và chỉ cho họ thấy con đường cứu nước duy nhất đúng đắn là đi theo con đường cách mạng vô sản. Được giác ngộ bởi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, từ đây, đồng chí Lê Hồng Sơn đã đến với con đường đấu tranh cách mạng theo lý tưởng cộng sản, vì độc lập của dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Trên cơ sở tổ chức Tâm Tâm xã, tháng 2/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thành lập nhóm bí mật là Cộng sản đoàn gồm 9 người, trong đó các đồng chí Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu,… được kết nạp thành những người Cộng sản dự bị. Việc ra đời của Cộng sản đoàn là một sự kiện chính trị rất quan trọng, là hạt nhân tiền thân của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tháng 6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với tôn chỉ, mục đích và chương trình hành động thể hiện quan điểm, lập trường của giai cấp công nhân trong việc giải quyết những nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam; đó là làm cách mạng dân tộc để giành lấy độc lập dân tộc, sau làm cách mạng thế giới để đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa. Đây chính là tổ chức mang tính chất quá độ, chuẩn bị một bước cho sự ra đời của một chính đảng cộng sản về sau. Đồng chí Lê Hồng Sơn được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tin tưởng cử là thành viên trong cơ quan lãnh đạo Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Đồng chí Thái Thanh Qúy phát biểu tại Hội thảo

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Lê Hồng Sơn đã tích cực tham gia công tác tổ chức, mở các lớp huấn luyện cán bộ, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, tham gia xuất bản tờ “Thanh niên”, phụ trách ấn loát, dịch các tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Trong các lớp học, đồng chí Nguyễn Ái Quốc là giảng viên chính, các đồng chí Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu làm phụ giảng, đồng thời phụ trách việc liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và mời các giảng viên đến giảng bài tại các lớp huấn luyện. Ngoài ra, đồng chí Lê Hồng Sơn còn phụ trách nhóm thiếu nhi, mở lớp để các em học văn hóa và bồi dưỡng tư tưởng chính trị.

Đến cuối năm 1929, phong trào cách mạng trong nước đã phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi cấp thiết phải có một chính đảng cộng sản lãnh đạo. Để chuẩn bị cho Hội nghị thành lập Đảng, nhận chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Lê Hồng Sơn cùng với đồng chí Hồ Tùng Mậu đã liên lạc với cơ quan Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông nhờ giúp đỡ địa điểm để tổ chức Hội nghị. Tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản trong nước là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại bán đảo Cửu Long (Hồng Công, Trung Quốc), nhất trí thông qua chính cương, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương lâm thời gồm 7 đồng chí. Sự ra đời của Đảng là bước ngoặt rất quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cách mạng. Đó là công lao vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng thời có sự đóng góp to lớn của các đại biểu sáng lập, trong đó có đồng chí Lê Hồng Sơn

Trọn đời vì nước vì dân

Theo chủ đề Hội thảo, từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khoa học, các quý vị đại biểu, bằng những luận cứ khoa học đã tập trung phân tích, lý giải, góp phần làm sâu sắc thêm về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An, đặc biệt là những đóng góp của đồng chí đối với sự ra đời của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Đảng Cộng sản Việt Nam.

GS,TS Lê Văn Lợi phát biểu tại Hội thảo

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Sơn 3 lần bị địch bắt, dù kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn, mua chuộc, dụ dỗ nhưng không thể nào khuất phục được bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Ngày 24/12/1932, đồng chí Lê Hồng Sơn bị tòa án Nam Triều kết án tử hình. Ngày 20/2/1933, đồng chí Lê Hồng Sơn bị thực dân Pháp xử bắn tại quê nhà xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn.

Các đại biểu tham dự Hội thảo nhấn mạnh, với 34 năm tuổi đời, 13 năm hoạt động cách mạng tích cực, sôi nổi, 2 lần bị bắt giam và tra tấn dã man, đồng chí Lê Hồng Sơn là tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, hy sinh trọn đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Hội thảo khoa học:“Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” không chỉ đã tiếp tục làm sâu sắc và sáng rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú; phẩm chất cách mạng kiên cường của đồng chí Lê Hồng Sơn, mà còn là việc làm thiết thực, thể hiện niềm thành kính, tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Những kết quả đạt được tại Hội thảo là căn cứ quan trọng để xây dựng báo cáo kiến nghị trình Bộ Chính trị, đề xuất bổ sung đồng chí vào danh sách “Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”, đồng thời là cơ sở khoa học để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hăng hái học tập, lao động sáng tạo, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

MH

Alternate Text

Sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ, biến đau thương, mất mát thành hành động

  15:20 24/07/2024

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Lúc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ để tiếp tục sự nghiệp to lớn thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước,... vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là nhấn mạnh của GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  13:11 25/07/2024

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  06:00 25/07/2024

Các đoàn của bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất

  21:51 24/07/2024

Chiều 24/7, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, trao quà tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  18:12 24/07/2024

Sáng 24/7, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

  07:51 22/07/2024

Chiều ngày 19/7/2024, Đoàn Công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng, về thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thành phố.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”

  14:10 25/06/2024

Sáng 25/6/2024, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”. PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

  16:14 24/06/2024

Sáng ngày 24/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”

  16:00 18/06/2024

Sáng ngày 18/6/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”. GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; Cố vấn của Sáng kiến Việt Nam – mạng lưới toàn cầu về nghiên cứu chính sách công và bồi dưỡng lãnh đạo cho Việt Nam là diễn giả trao đổi tại Toạ đàm.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13