Hội nghị tổng kết Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương

  08:51 02/02/2024
Sáng 31/01/2024, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng 14 đơn vị trong Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
2c31099f-19aa-4590-85ea-c60685031a47.jpg&w=1200&mode=none
Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, công tác thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương luôn được các cơ quan, đơn vị trong Khối quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng quy định, thực chất, khen đúng người, đúng đối tượng có thành tích tiêu biểu nên đã tác động tích cực trong các cơ quan, đơn vị, tạo động lực, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội bộ các cơ quan, đơn vị trong Khối đoàn kết, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ trong công tác.

Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị đoàn kết thống nhất trong thực hiện các hoạt động chung của Khối, đã tạo điều kiện để công tác thi đua trong Khối đảm bảo hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị cũng như tham gia các hoạt động chung của Khối. Các hoạt động của Khối được tổ chức kịp thời, thiết thực.

Qua thực hiện các phong trào thi đua đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Năm 2024, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng của toàn Khối với việc động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hướng các hoạt động, phong trào thi đua của Khối vào mục tiêu tập trung toàn lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác năm 2024 của Khối. Các đơn vị tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch năm 2024 của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương; Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, chính xác các quy định về thi đua, khen thưởng trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, dân chủ, kịp thời; Tăng cường tổ chức các hoạt động chung nhằm gắn kết các đơn vị trong Khối…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, đồng thời nêu những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá, trong những năm qua và trong năm 2023, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã hoàn thành tốt, toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có những đóng góp xứng đáng trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết những chủ trương lớn, đồng thời chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề đột xuất, phát sinh, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
912840d33a10904ec901.jpg&w=1200&mode=none
PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Bằng khen của Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Hội nghị cũng đã bình xét 2 đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2023, đề nghị xét tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, gồm: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 03 đơn vị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Nội chính Trung ương đảm nhiệm vị trí Khối trưởng; Ban Tổ chức Trung ương là Khối phó Thường trực; Ban Tuyên giáo Trung ương và Báo Nhân dân là Khối phó Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương năm 2024.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
283ec6f5bc3616684f27.jpg&w=1200&mode=none
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương cũng đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương năm 2023 cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm và ký giao ước thi đua năm 2024.

BBT dẫn tin từ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

28c6d8ee-5596-4293-9ae7-3f9913f42221

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

HN_DSC0618.jpg&w=1200&mode=none

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

9f66421021e980b7d9f88.jpg&w=1200&mode=none

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

b56.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

1.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

HN_DSC0143.jpg&w=1200&mode=none

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

1.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13