Phổ biến pháp luật

  dbqh.jpg&w=1200&mode=none

  Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

  images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

  Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

  tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

  Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

  khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

  Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

  65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

  65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

  65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

  65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

  Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

  Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

  ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

  Năm phát hành

  Xem

  Layer44.png

  Thống kê lượt truy cập

  Lượt truy cập: 5.125.365

  Khách online: 13