Hội thảo khoa học “Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh”

  17:10 24/05/2024
Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng khung năng lực, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh” thuộc Đề án 587, ngày 22/5/2024, tại Thái Nguyên, Vụ Các trường chính trị phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh”.

Chủ trì Hội thảo có TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; TS Ngô Ngân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; ThS Nguyễn Thu Huyền, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên viên Vụ Các trường chính trị, Văn phòng Đề án 587; Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng và cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên.

1-img_1096_20240522161347_20240522174550.jpg&w=1200&mode=none

TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn khẳng định sự cần thiết, ý nghĩa của xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định mục tiêu: “Hoàn thiện thể chế, quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ”. Trong khuôn khổ Đề án số 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ “Xây dựng khung năng lực, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá v��� trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh”.

Để có cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh, Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận rõ các nội dung: thực trạng và vấn đề đặt ra trong xây dựng tiểu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trị việc làm của trường chính trị cấp tỉnh; đề xuất xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cho các vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh (bao gồm lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa, phòng, giảng viên, vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung của trường chính trị cấp tỉnh); các đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về tiêu chuẩn.

Anh 3.jpg&w=1200&mode=none

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo nhận được 15 tham luận và nhiều ý kiến trao đổi thảo luận của các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên.

Các tham luận, trao đổi đều chỉ ra sự cần thiết phải ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm, các nguyên tắc xây dựng, cách tiếp cận trong xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm (Quyết định số 2759-QĐ/BTCTW ngày 29/3/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành danh mục vị trí việc làm viên chức của Học viện, trường chính trị, trung tâm chính trị). Đối với các vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh, gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng, giảng viên (hạng II, hạng III), vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung của trường chính trị cấp tỉnh (đối với viên chức làm việc tại Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu), tiêu chuẩn dựa trên các nhóm tiêu chuẩn: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, phẩm chất nghề nghiệp; về tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật; Tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với các đơn vị liên quan đến việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của nhà trường; sức khoẻ.

Đối với tiêu chí đánh giá các vị trí việc làm phải dựa trên các chức năng, nhiệm vụ được giao đối với từng vị trí việc làm cụ thể. Đối với giảng viên là kết quả giảng dạy, kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; đối với lãnh đạo khoa, tiêu chí đánh giá phải bao hàm cả kết quả tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ của khoa… Các đại biểu cũng làm rõ những khó khăn, hạn chế, bất cập trong công tác đánh giá cán bộ, giảng viên hiện nay và đề xuất kiến nghị, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh.

Anh 1.jpg&w=1200&mode=none

Các đại biểu chụp ảnh chung

Tổng kết Hội thảo, TS Ngô Ngân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Chánh Văn phòng Đề án 587 khẳng định, Hội thảo khoa học “Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh” là nội dung căn bản, là tiền đề quan trọng để có những căn cứ, cơ sở thực tiễn triển khai các nhiệm vụ của Đề án. Việc tổ chức Hội thảo khoa học không chỉ góp phần làm sáng rõ hơn những vấn đề lý luận về tính cấp thiết của việc xây dựng vị trí việc làm, mà còn chỉ ra những kết quả trong thực trạng triển khai xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh; những khó khăn trong triển khai đánh giá viên chức; cung cấp những luận cứ khoa học để thực hiện Đề án Xây dựng khung năng lực, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh”.
 

Tin, ảnh: Lưu Thị Ngọc, Vụ Các trường chính trị

5ffdc40e-361f-4d5f-be3d-2704cb473be7

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

nguyen-xuan-thang-1462024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A.jpg&w=1200&mode=none

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

DS AR1.jpg&w=1200&mode=none

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

DS HUN3.jpg&w=1200&mode=none

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

tiep1.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13