Sign In

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022
Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Lan, Trưởng ban Ban Công tác Đảng – Đoàn thể; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí đoàn viên, thanh niên đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đào Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Đinh Trung Sơn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Hoàng Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến qua Microsoft Team, các đầu cầu trực tuyến Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực IV.

Những kết quả nổi bật

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Anh Tuấn cho biết, năm 2022 là một năm ghi nhiều dấu ấn lớn của tuổi trẻ cả nước với thành công của Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong không khí chung của tuổi trẻ cả nước, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng, phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và những thành công chung của công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước.

Đồng chí Đào Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo đồng chí Đào Anh Tuấn, đạt được những kết quả đó nhờ sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần, sự chỉ đạo sát sao và định hướng cụ thể của Đảng ủy, Ban Giám Đốc Học viện, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp và giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện; đặc biệt là sự nỗ lực, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong toàn hệ thống Học viện. Vì vậy, đồng chí Đào Anh Tuấn mong muốn các đại biểu khách mời, đoàn viên, thanh niên tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng có những đánh giá, chia sẻ và góp ý tâm huyết để công tác đoàn và phong trào thanh niên Học viện tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 được trình bày tại Hội nghị khẳng định, vượt qua những khó khăn, thách thức, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong năm 2022 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương giao. Đoàn Thanh niên Học viện đã tích cực triển khai có hiệu quả các nghị quyết và phương hướng nhiệm vụ đề ra; chú trọng công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng và công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn và chất lượng đoàn viên; các hoạt động đoàn có hiệu quả và từng bước đi vào chiều sâu; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy Học viện và Đoàn cấp trên giao. Đặc biệt, các hoạt động thực tế, tình nguyện và giao lưu quốc tế đã được triển khai mạnh mẽ trong bối cảnh đại dịch Covid đã đi qua.

Đại diện Đoàn Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tại Hội nghị

Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Đoàn được tích cực triển khai. Tháng 3/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức Hội thảo “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Câu lạc bộ Nhà khoa học trẻ của Đoàn Học viện khu vực IV đã phối hợp với Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức 01 buổi tọa đàm về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Trong năm 2022, Đoàn Thanh niên Học viên tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch. Cụ thể, một số cán bộ đoàn tiếp tục tham gia vào tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo 35 Học viện và các Học viện trực thuộc, tích cực tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trên toàn hệ thống. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Học viện đã phát động và triển khai cho đoàn viên tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, nhiều trong số đó đã đạt những giải cao, giải triển vọng của cuộc thi. Cụ thể, 01 Đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện I đạt giải B, 01 Đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện I đạt giải C. Đoàn Thanh niên Học viện tích cực thực hiện đăng tải và chia sẻ các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang thông tin điện tử, fanpage của Học viện.

Đại diện Đoàn Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại Hội nghị

2022: Năm của những dấu ấn lớn

Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích tiêu biểu mà Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2022.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống, trong năm qua, Đoàn Thanh niên Học viện đã tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện tốt các hoạt động mang thương hiệu và bản sắc của Đoàn Thanh niên Học viện, tham gia tích cực các hoạt động chung của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp hiệu quả với Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chung trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ cả nước. Tiêu biểu là trong xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch; tiếp tục tham gia vào tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo 35 Học viện và các Học viện trực thuộc, tích cực tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trên toàn hệ thống; hưởng ứng tích cực cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên và tham gia triển khai, chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều chương trình tình nguyên, thiện nguyện ý nghĩa tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Toàn cảnh Hội nghị

Về dấu ấn nổi bật của Đoàn Thanh niên Học viện trong năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, đó là đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027 với quá trình chuẩn bị chu đáo từ công tác quy hoạch, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền, hậu cần và sự tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên toàn hệ thống trong tất cả các khâu của Đại hội. Nhân dịp này, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm gửi lời chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027 và đồng chí Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chi Hoàng Phúc Lâm yêu cầu Đoàn Thanh niên Học viện cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; bám sát các chương trình, kế hoạch hoạt động lớn của Học viện, của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát huy những đặc thù của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong tổ chức triển khai các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên để tiếp tục có những đóng góp hiệu quả, khẳng định được bản sắc, vai trò và vị thế của Đoàn Thanh niên Học viện trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng, với những kết quả đã đạt được và sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong cả hệ thống Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển chung của Học viện.

Sự ghi nhận xứng đáng

Chúc mừng những kết quả mà Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2022, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương khẳng định tính xung kích và trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Học viện đối với các hoạt động chung của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, của Trung ương Đoàn và phong trào thanh niên cả nước. Đồng chí Bùi Hoàng Tùng khẳng định, những đóng góp của Đoàn Thanh niên Học viện đã góp phần quan trọng vào những thành tích chung của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, thể hiện đúng bản sắc, tầm vóc, vị thế của Đoàn Thanh niên Học viện trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2023, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương mong muốn Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy các thế mạnh đặc thù của tổ chức đoàn, tham gia tích cực và sớm có kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó, cần chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khởi động lại và triển khai tốt hoạt động của Câu lạc bộ Tiến sĩ trẻ do Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương thành lập từ cách đây 10 năm; và tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với những thành tích đạt được trong năm 2022, tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Cờ Thi đua của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cho đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022. Đây là năm thứ năm liên tiếp Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được trao tặng Cờ Thi đua của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cơ sở đoàn và các cá nhân là đoàn viên, thanh niên của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong năm qua, tại Hội nghị, 01 tập thể (Đoàn Học viện Chính trị khu vực II) và 04 cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 04 tập thể và 12 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; và 06 tập thể, 49 cá nhân được trao tặng Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện.

Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Cờ Thi đua của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cho đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm và đồng chí Bùi Hoàng Tùng trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Lan và đồng chí Bùi Hoàng Tùng trao tặng Bằng khen của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng trao tặng Bằng khen của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Đồng chí Đào Anh Tuấn trao tặng Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Đồng chí Đinh Trung Sơn và đồng chí Phan Hoàng Quỳnh trao tặng Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Đồng chí Đinh Trung Sơn và đồng chí Phan Hoàng Quỳnh trao tặng Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Đức Mạnh & M.H

Alternate Text

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13