Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022

  17:23 05/05/2023
Ngày 28/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương (bao gồm 14 cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Báo Nhân Dân; Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Tạp chí Cộng sản).

Chủ trì Hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối thi đua; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Khối phó. Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban và công chức Phòng II.

Cùng dự Hội nghị có: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên, đại diện lãnh đạo vụ (ban, phòng) và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 14 cơ quan thành viên Khối thi đua.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
khoitddang1.png&w=1200&mode=none
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương

Năm 2022, nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tạo nên sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đất nước.

Theo báo cáo do đại diện Ban Dân vận Trung ương (đơn vị Khối trưởng) trình bày tại Hội nghị, trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên, đảm bảo công khai, minh bạch, thực chất, có nhiều đổi mới, phát huy tác dụng khuyến khích, nêu gương. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả tích cực.

Công tác thi đua, khen thưởng luôn được các cơ quan, đơn vị trong Khối quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng quy định, thực chất, khen đúng người, đúng đối tượng có thành tích tiêu biểu nên đã tác động tích cực trong các cơ quan, đơn vị, đã tạo động lực, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nội bộ các cơ quan, đơn vị trong Khối đoàn kết, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ trong công tác. Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có chất lượng, hiệu quả.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
khoitddang2.png&w=1200&mode=none
Các đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị

Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các hoạt động chung của Khối đã tạo điều kiện để công tác thi đua trong Khối đảm bảo hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị, cũng như tham gia các hoạt động chung của Khối, tiêu biểu là hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì tổ chức, có 13/14 đơn vị tham gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số hoạt động của Khối chưa đảm bảo nội dung và thời gian theo Kế hoạch. Báo cáo của một số đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng chưa đánh giá cụ thể những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân đạt được trong việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa nhiều.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
khoitddang3.png&w=1200&mode=none
Đại diện các đơn vị Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2023 ra mắt tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các mặt còn hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng, đề ra các giải pháp khắc phục; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và đăng ký giao ước thi đua trong năm 2023.

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò công tác thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Khối thi đua đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng của toàn Khối với việc động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hướng các hoạt động, phong trào thi đua của Khối vào mục tiêu tập trung toàn lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong năm bản lề 2023. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, chính xác các quy định về thi đua, khen thưởng trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, dân chủ, kịp thời. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động chung nhằm gắn kết các đơn vị trong Khối…

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
khoitddang4.png&w=1200&mode=none
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bình xét thi đua, trình Chính phủ xem xét tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị và tặng Bằng khen cho 5 đơn vị; bầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm Khối trưởng; Ban Tổ chức Trung ương làm Khối phó Thường trực; Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm Khối phó Khối thi đua năm 2023.

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/

9c04c1b6-57e6-4552-a39f-9af322ec716a

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

HN_DSC0618.jpg&w=1200&mode=none

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

9f66421021e980b7d9f88.jpg&w=1200&mode=none

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

b56.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

1.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

HN_DSC0143.jpg&w=1200&mode=none

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo h��ớng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

1.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13